News

Tim Post ontvangt PhD onderzoeksprijs in Finland

Afgelopen augustus heeft Tim Post op de Earli 2017 conferentie in Finland zijn paper (co-auteur: Juliette Walma van der Molen) getiteld 'Measuring children's images of and their attitudes towards epistemic curiosity' gepresenteerd. Het paper werd ingediend bij de Motivation and Emotion special interest group, die het paper beloonde met de PhD Student Research Recognition Award. Deze prijs wordt elke conferentie uitgereikt aan promovendi die vooruitstrevend en hoogwaardig onderzoek presenteren.

In het paper presenteren Tim en Juliette een recente studie waarin zij een vragenlijst hebben ontwikkeld waarmee de beelden en attitudes van basisschoolleerlingen (groepen 6, 7 en 8) ten aanzien van nieuwsgierigheid in de onderwijscontext kan worden gemeten (CIAC vragenlijst). Op basis van attitude- en nieuwsgierigheid-onderzoek stellen Tim en Juliette in het paper dat de beelden en attitudes van leerlingen t.a.v. nieuwsgierig-zijn op school belangrijke voorgangers zijn van hun mogelijke nieuwsgierige onderzoeksgedrag in de klas. Leerkrachten zouden deze aspecten van leerlingen dus bewuster moeten stimuleren en meten als onderdeel van hun onderzoeksactiviteiten in de les. Daarvoor biedt de CIAC vragenlijst mogelijk uitkomst. Uitgebreide validatie-technieken zijn toegepast om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te verzekeren.

De CIAC vragenlijst wordt momenteel binnen Tim's onderzoeksproject ingezet om de effecten van een grootschalig schoolontwikkelingsproject te evalueren, waarbij leerkrachten o.a. getraind werden om de attitude van leerlingen t.a.v. nieuwsgierigheid te stimuleren en inschatten binnen hun dagelijkse lespraktijk. Tim presenteert in januari 2018 (ELAN colloquium) de uitkomsten van dit onderzoek.