ORD 2018

Een review van de kwaliteit van lesobservatie-instrumenten

Een review van de kwaliteit van lesobservatie-instrumenten

Observeren met een lesobservatie-instrument levert niet vanzelfsprekend een valide beeld op. In deze review wordt gezocht naar empirisch bewijs voor de kwaliteit van 28 lesobservatie-instrumenten die beschikbaar zijn voor het meten van leskwaliteit in het primair onderwijs. De instrumenten zijn geƫvalueerd door getrainde beoordelaars met een beoordelingskader gebaseerd op algemene test-theorie, de lesobservatie-literatuur en de argumentatieve benadering van validiteit. De resultaten laten zien dat de inhoud van veel instrumenten gebaseerd is op een goede empirische basis. De kwaliteit van het onderzoek naar de instrumenten is echter wisselend, waardoor een goede beoordeling van de betrouwbaarheid niet altijd mogelijk is. Ook het bewijs dat de instrumenten valide scores opleveren is niet altijd overtuigend.