See News

Vervolg project informED over formatief toetsen goedgekeurd

Het Ministerie van OC&W heeft een vervolg van het project informEd over formatief toetsen goedgekeurd. Op dit project zijn Kim Schildkamp (projectleider), Christel Wolterinck, Jitske de Vries, Cindy Poortman, Adrie Visscher en Jeroen van Merriënboer (Universiteit Maastricht) werkzaam. Samen met SLO is er een training formatief toetsen ontwikkeld voor de vakken Nederlands, Engels en Scheikunde. Deze training is het projectteam aan het uittesten en evalueren. Volgend schooljaar start er een tweede pilot van deze training. Een samenvatting van dit project:

Hoe kunnen docenten (toets)resultaten van hun leerlingen effectief vertalen naar instructie-op-maat in de klas? Hoe kun je je als docent de professionele competenties daarvoor eigen maken? Dit zijn de uitdagingen van formatief toetsen waarmee scholen worstelen (Schildkamp et al., 2014; Gulikers & Baartman, 2017). Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan formatief toetsen in zowel de lerarenopleiding als in professionaliseringstrajecten voor de huidige docentenpopulatie. Echter, hóe we docenten effectief kunnen trainen in het gebruiken van toetsen en toetsresultaten is nog onbekend. Op basis van de 4-Components Instructional Design (4C/ID) theorie zijn daarom de onderliggende kennis, vaardigheden en attitudes benodigd voor formatief toetsen onderzocht. Op basis van deze theorie is een detailanalyse gemaakt van de competenties die docenten geïntegreerd moeten beheersen voor de toepassing van formatief toetsen in de klas. Deze taakanalyse is afgerond en er is in 2018 een training formatief toetsen ontwikkeld. Deze training wordt momenteel op vier scholen gepilot. In deze training werken docenten aan specifieke leertaken in hun klas voor de vakken scheikunde, Engels, Nederlands. Hierbij wordt gebruik gemaakt van videobeelden van lessen en face-to-face professionaliseringsbijeenkomsten.

In 2019  wordt de pilot geëvalueerd en in samenwerking met SLO wordt er gewerkt aan een herontwerp van de training, inclusief het maken/editen van videomateriaal. In het schooljaar 2019/2020 wordt de training aangeboden voor docenten van 12 scholen (36 docenten – drie docenten per school). De training zal uitgevoerd worden door medewerkers van het SLO en onderzocht worden door medewerkers van de Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht. Tussen september 2018 en december 2020 worden de trainingseffecten op de benutting van toetsgegevens voor instructie-op-maat in de klas onderzocht. Kunnen docenten bijvoorbeeld door gebruik te maken van toetsgegevens beter differentiëren tijdens de les? Tevens worden de effecten op de leerprestaties en op andere indicatoren, zoals zelfregulatie van leerlingen en eigenaarschap bij leerlingen onderzocht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een mixed methods design, waarbij verschillende soorten data (toetsresultaten, observaties, interviews, vragenlijst) worden verzameld om de onderzoeksvragen te beantwoorden.