Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS)

Informatie voor studentleden

Als student-lid heb je recht op een vergoeding voor deelname aan de OLC-vergaderingen en kan € 54 per vergadering in rekening worden gebracht. Je kunt alleen kosten in rekening brengen voor een vergadering waar je aanwezig was. Je wordt niet betaald door UT-FLEX. De vergoeding wordt betaald via een declaratieformulier en moet worden ondertekend door de voorzitter van de Opleidingscommissie en door uzelf. Om te controleren of u de kosten in rekening mag brengen, kan het secretariaat vragen om de notulen van de vergadering toe te voegen.

De declaratieperiode is verlengd van 3 maanden tot 6 maanden, maar het advies is om dit zo snel mogelijk na de vergadering te doen. U kunt de declaratie naar het secretariaat BMS / OSC sturen, gebouw Ravelijn, kamer 3244. De notulisten kunnen contact opnemen met Roos Breukers-van der Haar voor hun betaling.