Senior staff

Dr. Maurits Ph.Th. Sanders

picture of Maurits Sanders

EXECUTIVE DIRECTOR NIG

Legal and Economic Governance Studies,

Room: Ravelijn, 4212
Telephone: +31.(0)53.489.4454
Email: Maurits Sanders

ALGEMENE INFORMATIE:

Dr. Maurits Sanders (1979) is als Hoofddocent Bestuurskunde verbonden aan Saxion. Binnen zijn aanstelling is hij bij de Universiteit Twente werkzaam als Executive Director van het Netherlands Institute of Government (NIG).

Dr. Maurits Sanders is specialist op het terrein van Energy Governance. Hij verbindt zijn bestuurskundige kennis op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS) en bestuurlijk-juridische kennis over politieke gezagsuitoefening met organisatie- en ordeningsvraagstukken in de energiesector. Deze vragen doen zich onder meer voor bij het realiseren van biogasinfrastructuren, het oprichten van gemeentelijke energiebedrijven en het opzetten van stimuleringsfondsen.

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde (2013-heden)
 • Lid van de Onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften Gemeente Enschede (2008-heden)

Lijst van publicaties:

Wetenschappelijke Artikelen & Boekbijdragen: 

 • Sanders, M.Ph.Th. (red.) (2015), Publiek-Private Samenwerking: kunst van het evenwicht. Den Haag: Boom Lemma.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2015), Publiek-Private Samenwerking als evenwichtskunst, in: Sanders, M.Ph.Th. (red.), Publiek-Private Samenwerking: kunst van het evenwicht. Den Haag: Boom Lemma, 209-216.
 • Ruiter, D.W.P. en M.Ph.Th. Sanders (2015), Democratische verantwoordingsbetrekkingen in Publiek-Private Samenwerking, in: Sanders, M.Ph.Th. (red.), Publiek-Private Samenwerking: kunst van het evenwicht. Den Haag: Boom Lemma, 115-126.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2015), Publiek-Private Samenwerking: krachten bundelen of met het publieke belang aan de haal, in: Sanders, M.Ph.Th. (red.), Publiek-Private Samenwerking: kunst van het evenwicht. Den Haag: Boom Lemma, 9-16.
 • Heldeweg, M.A., M.Ph.Th. Sanders & M. Harmsen (2015), Public-private or private-private partnerships? Toward good energy governance in regional and local green gas projects, in: Energy, Sustainability and Society, 5:9, 1-12.
 • Hoppe, T. en M.Ph.Th. Sanders (2014), Agricultural green gas demonstration projects in the Netherlands. A stakeholder analysis, in: Environmental Engineering and Management Journal, 13 (12), 3083-3096.
 • Heldeweg, M.A. en M.Ph.Th. Sanders (2014), Towards a design framework for legitimate public private partnerships. A general approach applied to innovative renewable energy infrastructures, in: European Procurement & Public Private Partnership Law Review, (3), 187-201.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2014), Publiek-Private Samenwerking. Een reparatiestrategie voor falende ordeningsvormen, in: Bestuurskunde, 23 (3), 67-76.
 • Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2014), To PPS or not to PPS? (Publiek-)Private Samenwerking rond groen gas, in: Bestuurswetenschappen, 68 (1), 41-58.
 • Sanders, M.Ph.Th., M.A. Heldeweg, E.G.P. Straatman en J.F.D.B. Wempe (2014), Energy policy by beauty contests: the legitimacy of interactive sustainability policies at regional levels of the regulatory state, in: Energy Sustainability and Society, 4:4, 1-13.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2013), Publiek-Private Samenwerking in de Nederlandse energiesector. Vorm en legitimiteit. Den Haag: Boom Lemma. (Dissertatie)
 • Heldeweg, M.A. en M.Ph.Th. Sanders (2013), Good Legal Goverance in Authoritative Public-Private Partnerships. Conceptualising Legitimate Partnerships with Public Authority, in: European Procurement & Public Private Partnership Law Review, (2), 175-185.
 • Sanders, M.Ph.Th. en T. Hoppe (2013), Groengasprojecten: energietransitie in ruraal Nederland?, in: Beleid en Maatschappij, 40 (2), 94-117.
 • Hoppe, T., E. van Bueren en M.Ph.Th. Sanders (2013), Naar een bestuurswetenschappelijke onderzoeksagenda voor klimaatmitigatie in Nederland en Vlaanderen, in: Bestuurswetenschappen, 67 (2), 88-99.
 • Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2013), De legitimiteit van beleids- en besluitvorming in PPS bij groengasprojecten: een drievoudige case-study, in: Bestuurswetenschappen, 67 (2), 55-70.
 • Hoppe, T., E. van Bueren en M.Ph.Th. Sanders (2013), Inleiding: aandacht voor sturingsvraagstukken rond energie en klimaat, in: Bestuurswetenschappen, 67 (2), 19-22.
 • Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2012), Publiek-private samenwerking: evenwichtskunst tussen juridisch-bestuurskundige waarden, in: Bestuurswetenschappen, 66 (1), 39-56.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2011), Regulating public-private modalities of legitimate innovation: an ex ante analysis framework, in: Heldeweg, M.A. & E. Kica (eds.), Regulating technological innovations. An interdisciplinary approach. Houndmills: Palgrave Macmillan, 152-168.
 • Heldeweg, M.A. en M.Ph.Th. Sanders (2011), Botsende publieke waarden bij publiek-private samenwerking. Dimensies en dilemma’s van juridisch-bestuurskundige legitimiteit in het bijzonder bij openbaar gezag, in: Bestuurskunde, 20 (2), 33-43.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2011), The collaborative enterprise: a legitimate structure for PPPs, in: Prinz A., Steenge A.E., Hospers G.J. en M. Langen (eds.), Global Forces, Local Identity: The Economics of Cultural Diversity. Münster: Lit Verlag, 168-201.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2010), Collaborative Enterprise: Next Stage in Public-Private Partnerships?, in: Tencati, A. en L. Zsolnai (eds.), The Collaborative Enterprise. Creating Values for a Sustainable World. Oxford: Peter Lang Academic Publishers, 313-335.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2010), Legitieme besluitvorming door PPS, in: Recht der Werkelijkheid (RdW) Tijdschrift voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht, 31 (1), 80-85.

Vakpublicaties & Rapporten:

 • Hoppe, T., M.J. Arentsen en M.Ph.Th. Sanders (2015), Lokale waarden voor lokale energiesystemen, in: Rooilijn, 48 (2), 158-166.
 • Boogers, M.J.G.J.A., S.A.H. Denters en M.Ph.Th. Sanders (2015), Effecten van regionaal bestuur. Quick scan van de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionaal bestuur. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Universiteit Twente, Den Haag/Enschede.
 • Sanders, M.Ph.Th., J.F.D.B. Wempe en M. Sloot (2014), Kleinschalige warmtenetten: Van aanbodgerichte naar dynamische energievoorziening, in: ROMagazine, 31 (11), 38-39.
 • Hoppe, T., M.J. Arentsen, M.Ph.Th. Sanders, M.A. Heldeweg en K. Kroeze (2014), Wetenschappelijke rapportage van het Smart Governance-programma ‘Governance by Commitment’. NWO/Universiteit Twente, Den Haag/Enschede.
 • Sanders, M.Ph.Th. en T. Hoppe (2014), Publiek-Private Samenwerking als instrument om duurzame energietransitie in gemeenten te stimuleren, in: Openbaar Bestuur, 24 (4), 30-35.
 • Straatman, E.G.P., T. Hoppe en M.Ph.Th. Sanders (2013), Bestuurlijke ondersteuning van lokale energie-initiatieven: Duurzaam Dorp in Overijssel, in: ROMagazine, 31 (5), 30-32.
 • Sanders, M.Ph.Th. en T. Hoppe (2012), Groen Gas Hubs en leidingen die er maar niet komen, in: ROMagazine, 30 (9), 18-19.
 • Hoppe, T. en M.Ph.Th. Sanders (2012), Lokaal klimaatbeleid, in: Openbaar Bestuur, 21 (7), 7-12.
 • Sanders, M.Ph.Th. en J.F.D.B. Wempe (2011), Ruimte voor groen gas, in: ROMagazine, 29 (11), 30-31.
 • Sanders, M.Ph.Th. en T.C. Abbas (2011), Groen Gas Hub Salland. Een studie naar de bestuurlijk-organisatorische aspecten van een Groen Gas Hub in Overijssel. Kenniscentrum Leefomgeving, Enschede.
 • Sanders, M.Ph.Th. en J.F.D.B. Wempe (2009), De lessen van de Bos en Lommerplein-affaire. Naar een nieuwe invulling van publiek-private samenwerking, in: De Europese Gemeente, 44 (3), 30-31.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2008), Oud en nieuw vraagt om publiek en privaat, in: Hospers G.J. en P. Timmerman, Echt Twents! Oude gebouwen, nieuwe ideeën. Hengelo/Venlo: Uitgeverij Smit van 1876, 50-54.

Conferentie Papers: 

 • Brunnekreef, A.V., Harmsen, M., Heldeweg, M.A. en M.Ph.Th. Sanders (2015), Legal design of arrangements for regional government subsidies facilitating innovative private projects concerning sustainable energy experiments, paper gepresenteerd tijdens “ICPP Milan 2015”.
 • Sanders, M.Ph.Th., M.A. Heldeweg en M. Harmsen (2014), To PPP or not to PPP? Public-Private Partnerships in green gas projects, paper gepresenteerd tijdens “ESEIA-IGS Conference Smart and green transitions in cities/ regions”.
 • Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2013), A legal-administrative design framework for public-private partnership in renewable energy projects, paper gepresenteerd tijdens “Annual Work Conference” van NIG.
 • Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2012), Legitimate Bio-fuel PPP-networks; a three-type case-study analysis, paper gepresenteerd tijdens “Annual Work Conference” van NIG.
 • Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2011), Regulating public-private modalities for organising technological innovations in the energy sector: an ex ante analysis framework for legitimate forms of PPP, paper gepresenteerd tijdens “Annual Work Conference” van NIG.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2009), The collaborative enterprise: a legitimate structure for PPPs, paper voorbereid voor het congres “Global Forces, Local Identity: The Economics of Diversity”.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2009), The next step: a legitimate structure for networks, paper gepresenteerd tijdens “Annual Work Conference” van NIG.
 • Sanders, M.Ph.Th. en M.A. Heldeweg (2008), Osmosis or an impossible match? A normative perspective on value-exchanges in collaborative public-private enterprises, paper gepresenteerd tijdens “Annual Work Conference” van NIG.
 • Sanders, M.Ph.Th. (2008), The collaborative enterprise: where public and private values meet, paper gepresenteerd tijdens het congres “The Collaborative Enterprise. Creating Values for a Sustainable World”.