Prof. dr. Dick W.P. Ruiter LL.M

Symposium Gender and Energy Research: Where are we now? Where do we want to go? How do we get there? 7-8 Dec.

Dick Ruiter
EMERITUS PROFESSOR OF CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW

Building number 10 Ravelijn
Telephone: + 31 53 489 4377
Email: d.w.p.ruiter@utwente.nl
Secretary: Barbera van Dalm

General information

Dick W.P. Ruiter is Emeritus Professor of Constitutional and Administrative Law at the University of Twente, School of Business, Public Administration and Technology, in the Netherlands. From 1997 until 1999 he was scientific director of the Netherlands Institute of Government (NIG). He is General Editor of the Library of Public Administration and Public Policy and member of the Editorial Board of Res Publica.

Publications

 • Articles
  • 2004 Types of institutions as patterns of regulated behaviour. Res Publica (electronic) 10(3) (ISSN 1356-4765).
  • 2004 Tradeable Public Rights. Institutional Legal Theory and Neo-institutionalist Economics. In: A. Soeteman (ed.), Pluralism and Law. Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001. Volume 4: Legal Reasoning. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (ISBN 3-515-08503-3) 158-166.
  • 2001 Verhandelbare Publieke Rechten. Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht 10 (ISSN 0921-3554), 277-287.
  • 2001 Economic and Legal Institutionalism. Congres: Institutional Change, A need for a new paradigm. Enschede: University of Twente.
  • 2001 Tradeable public rights, Institutional Legal Theory and Neo-institutionalist Economics. Congres: Institutional Change, A need for a new paradigm. Enschede: University of Twente.
  • 2001 Tradeable Public Rights, Institutional Legal Theory and Neo-institutional Economics. 20th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR): Amsterdam (190601-230601). Paper.
  • 2000 Legal Institutions as systems of legal norms. In: O. van Heffen, W.J.M. Kickert, J.J.A. Thomassen (red.) Governance in Modern Society. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (ISBN 0792366530), 349-366.
  • 1999 Legislation and legal Institutions. In: H. van Schooten (ed.) Semiotics and legislation, jurisprudential, institutional and sociological perspectives. Liverpool: Deborah Charles Publications (ISBN 0 952893835), 139-158.
  • 1999 Rechtsgelding. In: P.W. Brouwer, M.M. Henket, A.M. Mol, H. Kloosterhuis (red.) Drie dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk. Den Haag: Boom Juridische Uitg. (ISBN 90 54540265), 93-106.
  • 1999 Rechtsinstituten als maatschappelijke ontwerpen. In: O. van Heffen, P.A.M. Maassen, A. Rip (red.) Sociale wetenschappen van ontwerppraktijk naar ont-werpmethodologie: bouwstenen voor het ontwerpen in de communicatiewe-tenschap, de bedrijfskunde, de bestuurskunde en de onderwijskunde. Enschede: Twente University Press (ISBN 90 36512921), 19-39.
  • 1998 Structuring Legal Institutions. Law and Philosophy 17: 215-232.
  • 1998 Legal Powers. In: S.L. Paulsen (ed.), Normativity and Norms, Critical Perspectives on Kelsian Themes, Oxford: Clarendon Press (ISBN 0-19-876315-8), 471-492.
  • 1997 Normative and Real Institutions. In: B. Steunenberg en F. van Vught (eds.), Political Institutions and Public Policy. Perspectives on European Decision Making, Dordrecht: Kluwer AP (ISBN 0-7923-4471-5), 67-81.
  • 1997 A Basic Classification of Legal Institutions. Ratio Juris 10: 357-371.
 • Books
  • 2001 Legal Institutions. Dordrecht: Kluwer AP (ISBN 1-4020-0186-x).
  • 1993 Institutional Legal Facts. Legal Powers and their Effects. Dordrecht: Kluwer AP (ISBN 0-7923-2441-2).
 • Supervised Dissertations
  • 2003 A.C. van Wageningen, De staat van de universiteit, Enschede: UT/CHEPS.
  • 2003 O.J. Tans, Het constitutionele theater, Amsterdam: Thela Thesis.
  • 2000 R.J.P. Schobben, Politieke regio en Europese Unie, Delft: Eburon.
  • 1999 R.E. Leenes, Hercules of Karneades: Hard cases in recht en rechtsinformatica, Enschede: Twente University Press.
  • 1998 J. van Schooten, Regelvorming in de rechtsstaat. Een onderzoek naar de legitimering en de werking van het moderne recht en de alternatieve reguleringsvormen, Enschede: Twente University Press.
  • 1995 W.G. Werner, Het recht geworden woord. Over de geschiedenis van het rechtspositivisme en de mogelijke betekenis van het pragmatisme voor de toekomst daarvan, Enschede: Febodruk.
  • 1993 Ph. Eijlander, De wet stellen. Beschouwingen over onderwerpen van wetgeving, Zwolle: Tjeenk Willink.
  • 1989 E. Helder, Ombudsman en administratieve rechtsbeschermingDe Nationale ombudsman, gemeentelijke klachteninstanties, alsmede enkele buitenlandse ombudsvoorzieningen, in relatie tot rechtsbescherming tegen de overheid; een juridische en empirische studie, Enschede: Febodruk.
  • 1989 H.M. de Jong, Norm en feit in de gemeente: een rechtstheoretisch en empirisch onderzoek naar geldend recht in Nederlandse gemeenten, Enschede: Universiteit Twente.
  • 1988 P.M. Langbroek, Machtenscheiding en decentralisatie: een onderzoek naar de rechtsverhouding tussen centrale en decentrale overheidsorganen in Nederland, Enschede: Universiteit Twente.
  • 1987 J.J. Janswoude, Juridische aspecten van milieuhygiënische vergunningverlening door gedeputeerde staten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
  • 1986 A.G.J.M. Rombouts, Gemeenten zonder garanties: een onderzoek naar de procedure voor gemeentelijke herindeling in Nederland, België, Denemarken en Zweden, ’s Gravenhage: VUGA.
  • 1982 R.J. Jue, Grondbeginselen van het recht, Groningen: Wolters-Noordhoff.