Human Factors

Human Factors

C:\Users\SaskiaH\Downloads\Classic LT-cc65dd48.jpg

Stage/afstudeeropdracht Rijsimulator bij Green Dino


Green Dino BV (1992) is producent van rijsimulators met geautomatiseerde observatie, beoordeling en instructie voor competentiegericht opleiden. Daarnaast ontwikkelt Green Dino ‘serious games’ en ‘virtual labs’ en verzorgt zij trainingen.

 

Alle rijsimulators maken gebruik van de unieke simulatie software die door Green Dino zelf is ontwikkeld. Kenmerkend voor hun rijsimulators zijn de automatische instructie en beoordeling op basis van rijprocedures. Het online leerlingvolgsysteem geeft direct inzicht in de relatieve leersnelheid en de rijstijl van de cursist. Uniek zijn ook de registratie en beoordeling van de waarneming (kijkgedrag) en het Grip-of-Slip circuit.


Kijk voor meer informatie op hun website: http://www.greendino.nl/


Green Dino staat nu voor een interessante ontwikkeling. Ze willen de simulatorlessen in toekomst online aanbieden om een deel van de rijopleiding op de weg te vervangen. Een interessante onderzoeksvraag is of met de rijsimulator (monitor, muis) vanuit thuis vergelijkbare vaardigheden aangeleerd kunnen worden als in de auto. De online rijsimulatie wordt toegepast in een e-learning systeem dat gebruikt wordt door buschauffeurs van Connexxion. De e-learning van Connexxion kan gebruikt worden als testcase.


Interesse? Stuur dan een e-mail naar s.m.vosslamber@utwente.nl