Employees

Publications by Dr. K.K. Rataj

  • Rataj K. 2003. “Metaphor, emotion and the human brain”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 5: 193-207.
  • Kuklińska, M., Rataj, K., Gorzelańczyk E.J. (2007). “Affective priming in paranoid schizophrenia treated with olanzapine or risperidone”. European Psychiatry, 22, 112-113
  • Wrembel, M & K. Rataj. 2008. "Sounds like a rainbow - sound-colour mappings in vowel perception", in: Botinis, A. Proceedings of ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics , Athens: University of Athens, 237-240.
  • Cieślicka, A., Rataj, K., Gorzelańczyk, E. J., & Kuklińska, M. (2009) “Idiom and metaphor comprehension in schizophrenia” In: J. Arabski & A. Wojtaszek (Eds.) /Language Learning Studies./ Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza WW.,167-181.
  • Bromberek-Dyzman, K., Rataj, K., Dylak, J. 2010. “ Mentalizing in the second language: Is irony online inferencing any different in L1 and L2?” In: Witczak-Plisiecka, I. (ed.) Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics; Vol.1: Speech Actions in Theory and Applied Studies. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 197-216.
  • Rataj, K., M., Grzechowiak, L. Raczkowiak, J. Jaracz, J Rybakowski. 2010. “Przetwarzanie znaczenia wyrażeń metaforycznych oraz bezsensownych w schizophrenii” (Metaphoric and anomalous sentence processing in schizophrenia). Psychiatria Polska 44, 3, 79-80
  • Cieślicka, A., K. Rataj, D. Jaworska. 2011. “Zaburzenia przetwarzania języka figuratywnego w afazji” (“Disorders of figurativelanguage processing in aphasia”) Neuropsychiatria i Neuropsychologia 6, 1, 1-10
  • Jaracz, J., M. Grzechowiak, L. Raczkowiak, K. Rataj, J Rybakowski. 2012. “Polska wersja Kompleksowej Oceny Zagrażających Stanów Psychicznych (CAARMS) – opis metody”. Psychiatria Polska 46, 1, 95-107
  • Jaworska, D., A. Cieślicka, K. Rataj, 2013. “Irony comprehension in schizophrenia”. in: Połczyńska, Monika; Pakuła, Łukasz Piotr; Jaworska Dorota (eds.) Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Poznań: Wydział Anglistyki UAM, 175-180.
  • Rataj, K. 2014. “Surfing the brainwaves of metaphor comprehension”. Poznań: Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 50, 2014, pp. 55–73.