C:\Users\Jetse\Dropbox\Psychologie (Shared)\Stage CPE\Promo-materiaal\Foto's\_8EB5327.JPG

The department Cognitive Psychology and Ergonomics (CPE) provides education for the Bachelor Psychology, the Bachelor Industrial Design and the Master Human Factors & Engineering Psychology.

Bachelor

CPE provides education for the Bachelor Psychology and for the Bachelor Industrial Design.

TOM module Cognitie en Ontwikkeling

Docenten: Noordzij,Verwey, Gijlers, Lubbe, van der, Oosterloo, Geerlings, Pouls, Bosch & Vosslamber

In deze module verdiept de student zich in de eigenschappen en de ontwikkeling van menselijke cognitieve functies en zenuwstelsel. Studenten oefenen met construeren en evalueren van interventies en/of ontwerpen rond een toegepast vraagstuk en methodes die relevant zijn binnen de Human Factors & Engineering Psychology en de Instructiepsychologie. Tevens oefenen de studenten met het uitvoeren van klassieke cognitieve psychologische experimenten en breiden zij hun kennis en vaardigheden van de toetsende statistiek verder uit.

In de module Cognitie en ontwikkeling komen drie leerlijnen aan bod:

  • Theorie: Hersenen, cognitie & ontwikkeling
  • Methoden & technieken: Regressie- & variantieanalyse
  • Ontwerpen & onderzoeken: Constructie & evaluatie van interventies

Theorie

Studenten krijgen gedetailleerde kennis over het informatieverwerkingsmodel welke centraal staat in de cognitieve psychologie. Deze modulaire blik op menselijke cognitie is gestoeld op een samenspel van theorieën en gecontroleerde lab-experimenten welke de afgelopen decennia ook steeds meer gericht is op de beschrijving van cognitieve functies in relatie tot de ondersteunende neurale correlaten. De cognitieve modules die aan bod komen zijn: perceptie, aandacht, geheugen (zowel werkgeheugen als lange termijn geheugen) en executieve controle. Daarnaast leren de studenten ook over de hogere cognitieve functies gerelateerd aan het nemen van beslissingen en het produceren en begrijpen van taal. Ook wordt expliciet de relatie tussen emoties en cognitie uitgediept. Niet alleen in de cognitieve psychologie, maar ook in andere deelgebieden van de psychologie is er een duidelijke link tussen gedrag en lichaam/hersenen. In module 3 zal de student dan ook een gedegen inleiding krijgen in de bio- en neuropsychologie. Studenten leren over de anatomie van het zenuwstelsel, de werking van het neuron en synaptische transmissie en de opbouw van de menselijk waarnemings- en motorische systemen. Ook zal de aard en functie van slaap en slaap-waakritmes worden uitgelegd. Tijdens de hele leerlijn is er specifiek aandacht voor de ontogenetische ontwikkeling (ontwikkeling tijdens de levensloop) van de besproken cognitieve functies en biologische structuren.

Methoden & technieken

In module 3 worden studenten verder bekend gemaakt met de toetsende statistiek. Twee analyse technieken staan centraal: regressie en ANOVA. De nieuwe onderdelen die aan de orde komen zijn: enkelvoudige en meervoudige regressie, één-factor variantieanalyse (en de toets van Kruskall-Wallis), covariantieanalyse, twee-factor variantieanalyse. Bij al deze technieken wordt ook aandacht besteed aan betrouwbaarheidsintervallen. De onderlinge relatie tussen de technieken wordt besproken. Deze technieken worden geïllustreerd aan de hand van onderzoeksvoorbeelden en er is tevens aandacht voor de keuze van technieken bij een gegeven onderzoeksvraag, voor het uitvoeren van de technieken met SPSS en voor het weergeven van de uitvoer.

Ontwerpen & onderzoeken

Binnen de leerlijn ontwerpen en onderzoeken voeren studenten het project uit. Studenten maken een ontwerp (Constructie) voor een actueel psychologisch probleem op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs en veiligheid/risico. Het niveau bouwt voort op het elementaire ontwerpniveau van module 1 en gaat verder met het verdiepen van het ASCE model waarmee gestart is in module 2. Binnen het project van module 3 oefenen de studenten in het bijzonder met de Constructie en Evaluatie fase. Studenten gebruiken binnen het project een de geleerde statistische (beschrijvende en/of toetsende) technieken en theorieën uit module 3 en de eerdere modules. Er wordt in ieder geval gebruik gemaakt van univariate regressie en ANOVA.

HFE module (201400123)

Docents: Schmettow, Noordzij, Verwey, van der Velde, van der Lubbe, Schraagen, Siegel, Vosslamber

Engineers are the ones to build cars, power plants, smartphones or commercial websites. However, all these systems are ultimately operated by human beings with all their cognitive, motivational, sensor, and physical limitations, strengths and peculiarities. This issue is known as the “Human Factor”. Psychologists are the ones to know best about the human mind, which is why they are urgently needed for successful design of socio-technical systems that are safe, efficient and pleasant for their human operators.

In the module Human Factors & Engineering Psychology we will prepare you for a career as Human Factors specialist. We first introduce you to the over-arching ideas and principles of Human Factors, for example the Anti-Procrustes principle, which says that the primary aim is to fit the technical system to the human being, never the other way round. Then, we will give you an introduction to four domains where Human Factors plays a crucial role, namely wearable computing, automotive design, commercial software and websites, operator control rooms (this is the place where large industrial systems are controlled, such as nuclear power plants). In the context of design values and principles, you will re-discover what you already learned about cognitive functioning and abilities. For example, you will see how structure of human attention is at odds with highly automated systems, or what role working memory plays when browsing a website. Furthermore, you will learn how to assess cognitive performance and how to design for people with limited abilities.

Human Factors specialists work closely together with engineers, such as computer scientists or industrial designers. The module prepares for inter-disciplinary collaboration in several ways. First, you will get to know basic engineering principles, for example the role of user requirements and the project phases of systems development. Second, the module features a genuine programming course. You will learn and practice programming of interactive prototypes, psychological tests, cognitive models and interactive data visualization. We use the programming language Python, which is easy to learn, highly versatile and well regarded in industry and academia. Third, we will train you in a number of Human Factors research methods. Working together in small teams, you will solve a number of problems. For example, you will identify and document user requirements, use and create design guidelines, plan and implement a test suite for assessing human performance.

The module is run by a small team of enthusiastic and experienced docents. In addition, we invite speakers from industry and non-governmental organizations to bring you in touch with the Human Factors work field. After finishing the module you should be ready to make your first steps into a Human Factors rookie. Or you follow our respective master track, which will bring you to an advanced level.

Cognitieve Ergonomie (192802240)

Docent: dr. M.L. Noordzij

INLEIDING OVER HET VAK

Het leren over het functioneren van de mens en het toepassen van die kennis in het ontwerpproces wordt ergonomie genoemd. In dit vak zal dieper ingegaan worden op het sensorisch en cognitief functioneren (waarnemen en informatie verwerken) van de mens en de invloed daarvan bij het ontwerpen van producten.
ONDERWIJSVORM
Hoorcollege met experimenten

INHOUD
In dit vak worden de mogelijkheden en beperkingen van de menselijke waarneming, geheugen en acties uitgelegd. Deze kennis wordt vervolgens vertaald in richtlijnen voor het ontwerpen van producten en systemen. Tijdens de colleges voer je zelf klassieke psychologische experimenten uit welke hebben geleid tot de kennis die wordt besproken. Daarnaast komen een aantal belangrijke deelgebieden van de cognitieve ergonomie aan bod: Stress en Werkbelasting, Veiligheid, Mens-Computer Interactie en Automatisering.

RELATIE MET ANDERE VAKKEN

Dit vak is een vervolg op Ergonomie (280129). Opgedane kennis kan gebruikt worden in Project O (280235). Het valt onder de ergonomielijn die door de gehele Bacheloropleiding loopt en welke uiteindelijk zal uitmonden in de Bacheloropdracht (280310).

Deelnemende opleiding                                                       
Bachelor Industrieel Ontwerpen (IO)    

Master

This specialization belongs to the master's programme Psychology.

The master Human Factors & Engineering Psychology emphasizes interaction between people and technology. You will discover how to design or improve technological applications using your knowledge of cognitive psychology.

Interaction of people and technology

The specialization in Human Factors & Engineering Psychology focuses on the requirements and skills of people when it comes to interaction with technology. You learn to look beyond the individual: how does the environment influence the individual? How can something not simply be a matter of human error? In addition, you translate cognitive processes into intelligent systems: what makes a system intelligent? How can an intelligent system (like a robot vacuum cleaner) think or decide for itself? Furthermore, you will investigate the usability of websites and applications, for example, and how to fit the requirements of the eventual user to the operation of a system. 

Read more…

Graduation Opportunities

While conducting your research for your Master’s thesis, you will study, for example, how people wish to receive feedback about their energy use through a system. You might also research how processes in a factory can be optimized, taking into account cognitive limitations (like mental workload) of the employees.

More information about topics for a master thesis you can find here.