See People

J.A.G.M. van Dijk, Prof.dr., Jan

Professor
Building: Cubicus, room C 231
Telephone: +31 (0)53 – 489 3286; +31 (0)53 – 489 3299 (secretary)
Fax: +31 (0)53 – 489 4259
E-mail: jan.vandijk@utwente.nl

URL: http://www.gw.utwente.nl/vandijk

Expertise

 • ICT of de nieuwe media, sociale aspecten
 • Informatiesamenleving en netwerkmaatschappij
 • Het Internet
 • (Interactieve) televisie, mobiele telefonie
 • Netwerken (sociale en medianetwerken), netwerkorganisaties
 • ICT en overheidscommunicatie (E-government)
 • Ongelijkheid in toegang en informatie (digitale kloof)
 • Privacy
 • Media en oorlog, terrorisme
 • Communicatietheorie
 • Massamedia algemeen

COURSES

 • Inleiding Communicatiewetenschap, code: 241301
 • ICT, Maatschappij en Beleid, code: 240440
 • Modelontwerp in de Communicatiewetenschap, code: 246050

Researchprojects

http://www.gw.utwente.nl/vandijk

Functions

 • Adviseur Europese Commissie op het gebied van ICT
 • Vice-voorzitter Communication & Technology Division, International Communication Association.

Publications

Article in journal

Deursen, A.J.A.M. van & Dijk, J.A.G.M. van (2010). Measuring Internet Skills. International journal of human-computer interaction, 26(10), 891-916.

Deursen, Alexander van & Dijk, Jan van (2010). Civil Servants' Internet Skills: Are They Ready for E-Government? Lecture notes in computer science, 6228, 132-143.

Hedde, Marc ter, Dijk, Jan van & Arendsen, Rex (2010). Intermediaire e-overheidsdiensten in of uitschakelen? Proces & document: vakblad voor de organisatie van de e-dienstverlening, 3 (september 2010), 43-43.

Book

Dijk, Jan van (2010). Spoleczne aspekty nowych mediów, Analiza spoléczentwa sieci (Sociale aspecten van de nieuwe media, een sociaal-wetenschappelijke analyse). Warschau, Polen: Widawnictwo PWN.

Review

Dijk, J.A.G.M. van (2010). Review of "Manuel Castells, Communication Power" [Bespreking van het boek Communication Power]. Commun.: European Journal of Communication.. res., 35, 485-489

Dijk, J.A.G.M. van (2010). Review of "Matthew Hindman, The myth of digital democracy" [Bespreking van het boek Digital Citizenship, the Internet, Society and Participation]. J. Am. soc. inf. sci. t echnol., March 2010, 631-633.

Report

Balakirsky, P.J.R., Dijk, J.A.G.M. van, Capelleveen, E.J. van, Ebbers, W., Wijngaert, L. van de, Pieterson, W.J. & Bloksma, N. (2010). Dilemma's van de Digitale Overheid, Rapport Vernieuwing Rijksdienst. Programma overheid voor de toekomst - module ICT. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  Programma Vernieuwing Rijksdienst.

Deursen, A.J.A.M. van & Dijk, J.A.G.M. van (2010). Trendreport Computer- en Internetgebruik 2010. Een Nederlands en Europees perspectief. Enschede: Universiteit Twente.

Dijk, Jan A.G.M. van (2010). Conceptual Framework. Study on the social impact of ICT. Eindrapport (EU-SMART PROJECT: CPP N 55A - SMART N 2007/0068). Study on the Social Impact of ICT (Topic Report 3). Brussel: Europese Comminissie, DG Informatiemaatschappij en Digitale Agenda.

Dijk, Jan A.G.M. van (2010). Participation in policy-making. Study on the social impact of ICT. Eindrapport (EU-SMART PROJECT: CPP N 55A - SMART N 2007/0068). Study on the Social Impact of ICT (Topic Report 3). Brussel: Europese Commissie, DG Informatiemaatschappij en Digitale Agenda.

Hedde, Marc ter, Arendsen, Rex, Dijk, Jan van, Hermsen, Hanneke, Scholte, Peter & Jansen, Willem (2010). Moderne toezichtsarrangementen. Wat brengt de toekomst ... Vier scenario's voor de vernieuwing van het toezicht door de Belastingdienst. Enschede: Universiteit Twente.

Hedde, Marc ter, Arendsen, Rex & Dijk, Jan van (2010). Percepties van bedrijven over elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Deelrapport 1: resultaten. Enschede: UT Universiteit Twente.

Hedde, Marc ter, Arendsen, Rex & Dijk, Jan van (2010). Percepties van bedrijven over elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Deelrapport 2: bijlagen. Enschede: UT Universiteit Twente.

Hedde, Marc ter, Arendsen, Rex, Dijk, Jan van, Hermsen, Hanneke & Scholte, Peter (2010). Uitbesteden? Wat brengt de toekomst ... Vier scenario's voor intermediaire e-overheidsdiensten voor bedrijven. Enschede: Universiteit Twente.

Pieterson, Willem, Tije, Sanne ten, Jansen, Jurjen & Dijk, Jan van (2010). Benchmarking vanuit klantperspectief. Literatuurstudie en analyse bestaande benchmarks: Samenvatting. Enschede: Universiteit Twente.

Tije, Sanne ten, Pieterson, Willem, Jansen, Jurjen & Dijk, Jan van (2010). Balans in benchmarking. Enschede: Universiteit Twente.

Wijngaert, Lidwien van de, Pieterson, Willem, Jansen, Jurjen & Dijk, Jan van (2010). Kanaal- en bronkeuze van ondernemers in de publieke context en de rol van Antwoord voor bedrijven daarin. Enschede: Universiteit Twente

Dijk, Jan van (2008). ICT als Trendversterker, De evolutie van een technologie en haar maatschappelijke gevolgen in de afgelopen 25 jaar. In V. Frissen en J. Esmeijer (Red.), Omzien naar de Toekomst, Jaarboek ICT en Samenleving 2008/9. Gorredijk : Media Update.

Dijk, Prof.Dr. Jan A.G.M. van (2003). De Digitale Kloof wordt Dieper. Amsterdam: Infodrome, Den Haag: SQM.(80p) / Jan van Dijk. The Deepening Divide, Inequality in the Information Society. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage (240p).

Dijk, J.A.G.M. van & Vos, L. de (2001). Searching for the Holy Grail, Images of interactive television. New media and society, 3(4), 443-465.

Dijk, J.A.G.M. van (2001) De Netwerkmaatschappij, Sociale aspecten van nieuwe media, 4e editie. Alphen a.d. Rijn: Samsom / Jan van Dijk (1999). The Network Society, Social aspects of new media. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Hacker, Ken & Jan van Dijk (2000). Digital Democracy, Issues of theory and practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.