UTFacultiesBMSDept LDTCODENewsLeesvaardigheid Nederlandse scholieren daalt

Leesvaardigheid Nederlandse scholieren daalt

Sinds 2000 wordt elke drie jaar de vaardigheid van 15-jarigen in (begrijpend) lezen, wiskunde en natuurwetenschappen gemeten en internationaal vergeleken. Zo monitoren we in hoeverre leerlingen voorbereid zijn op hun rol in de maatschappij.

Onderzoekers vergelijken de Nederlandse leerlingen met leerlingen uit de EU15: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Laagste leesvaardigheidsscores in 15 jaar

De uitkomsten van het leesonderzoek zijn zorgwekkend. Nederlandse leerlingen scoren lager dan alle voorgaande jaren en voor het eerst ook lager dan in de 15 EU-landen. Meisjes lezen nog steeds beter dan jongens.


Kijk voor meer informatie over de uitkomsten van dit onderzoek op https://www.pisa2018.nl/resultaten2018/