Staff

Drs.ing. Carla Bastiaansen

GENERAL INFO

Carla Bastiaansen is a Global Sourcing Manager at Infosys. Infosys is a global leader in technology services and consulting. The company enables clients in more than 50 countries to create and execute strategies for their digital transformation. Some 20 years ago Carla studied Organizational Science and Business Administration at Tilburg University, The Netherlands. Her driver is Organizational Change Management to transform global organizations to become the finest in their field, supported by the latest technological insights. Part time based she does some research with Prof. Celeste Wilderom of the CM&OB group to share OCM business insights in the scientific field.    

Affiliations

Infosys

RESEARCH INTERESTS

  • Organizational Change Management
  • Agile Organization Design
  • Business Transformation
  • Digital Transformation

Current Research Projects

  • Organizational Change Management. The research link to High Tech, Human Touch is that Organizational Change Management studies the Human side of Business Transformations of which Technology is the main driver to create agile organizations.  
  • In the past she’s been working on scientific projects with University of Groningen and University Delft. These projects were based on request of Dutch Government to topics to become an Innovative and agile Government.

Current Teaching

Guest lecturing Master students University of Twente, 

Advisory of MSc and PhD students

2009 – 2011 VU University Amsterdam – Economic department

Publications

Weblog: www.carlabastiaansen.com  

Bastiaansen, C. A. J. (2014). Voor het aangrijpen van vernieuwing moet je je handen vrij hebben. Management en Consulting, nummer 1. http://www.managementenconsulting.nl/kennisbank/artikelen/thema-de-nieuwe-gemeente-loslaten_3463

Bastiaansen, C. A. J., Broekhuis, M., & Dijkstra, N. (2003). Meten is weten; een inventariserend onderzoek naar benaderingen en inzet die de overheid inzet om de tevredenheid van medewerkers en klanten te onderzoeken. InAxis, Innovatiecentrum Openbaar Bestuur. http://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.260624705.html

Bastiaansen, C. A. J. (2002). De Actieve Overheid. Boom Juridische Uitgevers. EAN: 9789059310414. https://www.managementboek.nl/boek/9789059310414/de-actieve-overheid-roy-mierop

Relevant Practice-oriented Projects

Rapport voor Actal (2010). Uit het zicht; Beleidsmaatregelen voor het versnellen van het gebruik van ICT-toepassingen voor administratieve latenverlichting. Prof. ir. Marijn Janssen, Anne Fleur van Veenstra, Martijn Groenleer, Haiko van der Voort, Hans de Bruijn en Carla Bastiaansen

Diverse reports with Capgemini Consulting (available on request)

Management Positions

  • Member Supervisory Board Dutch Resistance Museum Amsterdam
  • Chair Alumni AHD