About Business & IT

About Business & IT

Programme intended learning outcomes BSc & MSC BIT

Programme Intended Learning Outcomes (PILOs) zijn de eindtermen, ook wel eindkwalificaties genoemd, van een opleiding. Eindtermen beschrijven in globale zin wat een student kan en weet wanneer hij deze opleiding afrondt. Ze zijn op een hoger abstractieniveau beschreven dan bijvoorbeeld de leerdoelen van een module of vak. In de eindtermen wordt dus bijvoorbeeld niet specifiek beschreven weke programmeertalen of specifieke topics binnen een deelgebied onderwezen worden.

In de bijgaande pdf-documenten staan de herziene eindtermen van de BSc Business & IT opleiding en de MSc Business Information Technology.

Deze herziene eindtermen zijn geschoeid op de IS2010 en MSIS2016 kaders en de Meijers Criteria. De IS2010 en MSIS2016 kaders zijn internationaal erkende referentiekaders die beschrijven over welke skills en knowledge afgestudeerden op het gebied van Information Systems zouden moeten beschikken. Het kader voor de bachelor is voor het laatste herzien in 2010. Vandaar de naam IS2010. Voor de Master of Science in Information Systems heeft de laatste herziening afgelopen jaar plaatsgevonden, vandaar de naam MSIS2016.

De Meijers Criteria zijn criteria die de Nederlandse Technische Universiteiten stellen aan technische academische opleidingen. Deze criteria richten zich met name op academische vorming.

Wij vragen u vriendelijk als lid van de RvA BIT uw mening te geven over of deze herziene eindtermen voldoende aansluiten op eisen die uw werkveld aan onze afgestudeerden stelt. Uiteraard is onze verwachting dat onze bachelors eerst nog een master volgen alvorens zij als IT-professional aan de slag gaan, maar ook onze bachelor bereidt onze studenten hierop voor.