Enquête

stuurinformatie onderwijsrapportages

Wij zouden jullie graag een 5-tal vragen willen stellen, die ons inzichten geven in de behoeften die spelen in de faculteiten rondom de kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijsrapportages. Wij zullen deze input gebruiken om een voorstel te schrijven voor de verdere ontwikkelingen betreffende deze rapportages.

De huidige situatie

BI-Studio (S&P) biedt onderwijsrapportages aan met 'basisdata'. Kengetallen die per faculteit en opleiding beschikbaar zijn in onze BI-Portal. Jaarlijks (oktober) worden deze rapportages per opleiding gebundeld en gedeeld met belanghebbenden, om als input te dienen voor de jaarverslagen.

In onze visie - waarin wij stuurinformatie willen opleveren om datagedreven sturen mogelijk te maken - zien wij kansen om het rapportage-aanbod te versterken.

1.

Ben je bekend met de centraal geleverde opleidingsrapportages, en welke informatie hieruit gebruik je in je werkzaamheden?

2.

Hoe tevreden ben je met de beschikbaarheid van centraal geleverde onderwijsrapportages? (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)

3.

Hoe tevreden ben je met de presentatie van centraal geleverde onderwijsrapportages? (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)

4.

Werken jullie met datagedreven onderwijsdoelen/ targets/ KPIs?

5.

Welke onderwijsdata ontbreekt voor jouw functie?

De presentatie van gegevens:

Ontbrekende data: