Transition to the Twente Educational Model

BK 2nd year transitional arrangements

Kort overzicht BK 2 vakken (curriculum 2012-2013) en hun overgangsregeling + hertentamen mogelijkheden in 2014-2015

LET OP: op pagina’s hieronder is een meer gedetaileerde overzicht van de overgangsregeling van elk vak

Vakcode

Vaknaam

EC

Wordt het curriculum nog aangeboden in 14/15?

Herkansingsmogelijkheid* in collegejaar 14/15 (in welk blok?)

Voorwaarden voor herkansingen en opmerkingen

194107020

Maatschappelijke organisatie

5

Nee

1A

1B

-

194120010

Interne organisatie*

5

Nee

1A

1B

Tentamens zijn alleen voor mensen die in 2013 en 2014 actief aan het vak hebben deelgenomen. Andere studenten kunnen zich melden bij de docent voor 1 september 2014 volgens overgangsregeling 2012-2013.

191880801

International business

5

Ja (blok 1A)

1A

1B

-

194101170

Recht, markt & innovatie

5

Nee

1B

2A

-

194121150

Logistiek management voor BK

5

Nee

1B

2A

-

191841580

Human resource management

5

Nee

1B

2A

Twee herrkansingen waabij in een tentamen de mc- vragen en openvragen worden gecombineerd. De assignment kan niet meer worden gedaan of herkanst in 2014-2015.

201100053

Man. & org. van professionele organisaties

5

Nee

Geen

Graag contact opnemen met de studieadviseur.

201100034

Business research methods

5

Nee

1B

2A, 2B

Er is een laatste mogelijkheid om in Q3 de groepsopdracht te doen. Studenten die de groepsopdracht al succesvol hebben behaald in 2013-2014 kunnen dit cijfer meenemen naar 2014-2015. Een student moet zich inschrijven voor de groepsopdracht en drie verplichte gerelateeerde sesssie’s in Q3 before 1 januari 2015.

194108130

Strategisch management

5

Nee

2A

3A

-

194107060

Project BK 2

5

Nee

Opdracht voor 1 juli 2015 inleveren

-

Cursus kan nog worden afgesloten middels een individuele opdracht (100 %). Inleverdatum Q4 (voor 1 juli 2015). Reparatie mogelijk voor 15 augustus.

194110040

Management, accounting and control

5

Nee

2A

2B

-

194119030

Methodology and Research design

5

Ja (blok 1B)

1B

2A

-

Voor het gemak staan de vakken in de originele volgorde zoals deze in het curriculum 2013/2014 zijn gegeven.

* Interne organisatie kan worden vervangen door het premaster vak organizational theory and design (201000157). Dit vak wordt nog aangeboden in Q1 en Q3 (2014/2015).

2nd year Dutch variant BK

Q

Code

Course name

EC

Teacher

2013-2014

Exam format

2014-2015

Re-Exam in blok (14/15)

Details Exam

OSIRIS 2013-2014

More about last re-examination opportunity

2014-2015

From 2015-2016

new TEM structure

2.1

194107020

Maatsch. Organisatie *


5

Ossewaarde

Exam

1A, 1B

Exam (100%).

Dit vak biedt twee hertentamenkansen.

Program-related elective module Q3 or Q4

2.1

194120010

Interne Organisatie

5

Svensson

Exam and assignment (successfully passed in13/14)

1A,1B

Exam (75 %) and assignment (25%).

Let op: dit is alleen voor studenten die in het collegejaar 2013-2014 hebben deelgenomen aan het curriculum. Voor andere studenten geldt dat zij zich voor 1 september 2014 konden melden voor een opdracht bij de docent.

Alleen studenten die vorig jaar (2013-2014) mee hebben gedaan in het curriculum maar het vak niet hebben behaald, kunnen alleen d.m.v. twee hertentamenkansen hun cijfer repareren (onder de voorwaarde dat zij het essay wel behaald hebben). Andere studenten moeten vanaf nu het pre-master vak Organizational Theory and Design (201000157) als vervangend vak doen en dat wordt in Q1 en Q3 dit jaar (2014-2015) aangeboden .

Organizational Theory and Design

2.1

191880801

International Business

5

Stienstra

MC Exam and Exam

1A,1B

MC Exam (25%) and Exam (75%); both have to be graded with minimal a 6 to pass.

Dit vak wordt voor de laatste keer dit jaar aangeboden met betrekking tot de minor international management & exploration en minor IBA .

Twee hertentamen kansen waarbij in een tentamen mc-vragen en open vragen worden gecombineerd.

2.2

194101170

Recht, Markt en Innovatie *

5

Harmsen

Exam

1B,2A

Exam (100 %).

Dit vak biedt twee hertentamenkansen.

Elective law module Q3

2.2

194121150

Logistiek Management voor BK

5

Schuur

Exam

1B,2A

Exam (100%).

Dit vak biedt twee hertentamenkansen.

Neem AUB contact op met de studie adviseur. Meer details worden voor de zomer van 2015 bekend gemaakt.

2.2

191841580

HRM

5

Bos-Nehles

Exam and assignments (successfully passed in13/14)

1B,2A

Exam (25%), 5 midterm MC tests (on average for 25%), group assignment (50%). Each part must be passed with at least a 5,5.

Twee herrkansingen waabij in een tentamen de mc- vragen en openvragen worden gecombineerd. De assignment kan niet meer worden gedaan of herkanst in 2014-2015.

Neem AUB contact op met de studie adviseur. Meer details worden voor de zomer van 2015 bekend gemaakt.

2.3

201100053

Mngt en Organisatie van Professionele Organisaties*

5

Morissens

Assignment


Assignment(100%).

Graag contact opnemen met de studieadviseur.

Program-related elective module Q3 or Q4

2.3

201100034

Business Research Methods

5

Terlouw

Exam and group assignment(s)

1B,2A,2B

Exam 75%, minimum grade is a 5.0. Group assignment counts for 25%, minimum grade is a 6.0 in order to pass.BRM hertentamens in de tentamenperioden van Q2, Q3 en Q4

a. Een student moet zich voor de groepsopdracht inschrijven voor 1 januari 2015 indien deze nog niet gehaald is. Is deze wel succesvol gehaald in 2013-2014 dan is deze ook geldig in 2014-2015.

b. De groepsopdracht vindt plaats direct na het einde van Q2 met drie genoemde sessies (aanwezigheid verplicht). We proberen in een fors tempo, d.w.z. een maand na de start, de groepsopdracht afgerond te hebben.

c. De studenten mogen deelnemen aan het tentamen van Q2 (zonder de groepsopdracht voltooid te hebben). Het cijfer van het vak wordt pas bekend als de groepsopdracht voltooids is en beoordeeld.

In verschillende modules.

Neem AUB contact op met de studieadviseur.


2.3

194108130

Strategisch Management

5

Kraaijenbrink

Exam

2A,3A

Exam counts for 100%

Dit vak biedt twee hertentamenkansen.

Neem AUB contact op met de studie adviseur. Meer details worden voor de zomer van 2015 bekend gemaakt.

2.4

194107060

Project BK2: Organisatie- en Omgevingsanalyse

5

Hospers

Individual assignment

2B

Group assignment 1 (30%) is giving a lecture (mandatory), Group assignment 2 (70%) is a written report.

De twee opdrachten moeten voor 1 september 2014 met goed gevolg zijn afgerond. Als een student de cursus niet voor die datum heeft afgerond , kan de cursus worden afgesloten middels een individuele opdracht (100 %). Inleverdatum 4e kwartiel (voor 1 juli 2015). Reparatie mogelijk voor 15 augustus.

In verschillende modules.

Neem AUB contact op met de studieadviseur.


2.4

194110040

Management, Accounting & Control

5

Beusichem

Exam

2A,2B

Midterm counts for 20%, Exam for 80%. 2 of 3 assignments have to be graded ‘sufficient’ in order to be allowed to make the exam (look at osiris for some futher important conditions).

Dit vak biedt twee hertentamenkansen. Het tentamen heeft een weging van 100%.

Geen vervanging beschikbaar neem contact op met je studie-adviseur voor 1 september 2015

2.4

194119030

Methodologie en Onderzoeksontwerp/ Methodology and Research Design

5

13/14: Gemenis

14/15:

Van der Kolk

Exam

1B,2A

Exam (100%).

- MC questions (1/3)

- Open questions (1/3)

- Article-based questions (1/3)

Er wordt ook nog gewoon college gegeven. Tentamens vinden plaatst in blok 1B en 2A.

Twee hertentamen mogelijkheden

* In 2013/2014 a student was allowed to change these courses for IBA specialization courses; In 2014/2015 a student is allowed to change these courses for program-related TEM electives.