Vacature

De Universiteit Twente is een ondernemende researchuniversiteit, gevestigd in Enschede. Verdeeld over de 5 aanwezige faculteiten verzorgt de UT diverse opleidingen die variëren van technische natuurkunde en biomedische technologie tot bestuurskunde en communicatie-wetenschappen. Het onderzoek van de universiteit vindt plaats in drie speerpuntinstituten en een aantal initiatieven en richt zich onder andere op nanotechnologie, biomedische technologie, informatie- en communicatietechnologie, beleidsstudies, menselijk gedrag, producten en processen. Bij de UT, de enige campusuniversiteit in Nederland, wonen, werken en recreëren ongeveer 3.000 medewerkers en meer dan 10.000 studenten.

Binnen het onderwijsbureau van het Science Cluster van de faculteit Technische Natuur-wetenschappen is bij de bacheloropleiding Advanced Technology en masteropleiding Nanotechnology een vacature ontstaan voor een:

Studieadviseur & Onderwijscoördinator (1,0 fte)

Beide opleidingen hebben een international community van studenten en medewerkers. De instroom van Advanced Technology bedraagt ongeveer 80 studenten per jaar en die van Nanotechnology 20 studenten per jaar.

Taken

De functie bestaat uit de volgende taken:

1.         Studieadviseur bacheloropleiding Advanced Technology en masteropleiding Nanotechnology (0,4 fte)

De studieadviseur:

 • is verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van studenten bij de aanpak van hun studie, hun studiebelasting, hun studievoortgang en de manier van studeren,
 • is betrokken bij het begeleiden van studenten in de samenstelling van hun studiepakketten en bij verzoeken aan examencommissies voor afwijkende programma’s,
 • is adviseur van de examencommissies en brengt daar de individuele verzoeken van studenten in ter beoordeling,
 • treedt in overleg met de centrale studentendecaan en –psycholoog t.a.v. individuele begeleiding van studenten,
 • voert bovengenoemde taken voor de opleiding Advanced Technology uit voor met name de eerstejaars studenten, in afstemming met de studieadviseur verantwoordelijk voor de ouderejaars studenten,
 • maakt deel uit van het platform studieadviseurs,
 • is betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid t.a.v. de onderwijs-programma’s van de genoemde opleidingen.

2.         Matching studiezoekers bij bacheloropleiding Advanced Technology en toelating bij masteropleiding Nanotechnology (0,4 fte)

De huidige ervaring leert dat matching en toelatingsactiviteiten bij voorkeur worden gekoppeld aan een studieadviseur.

De studieadviseur:

 • houdt zich bezig met het voorlichten van potentiële studenten, is betrokken bij de werving van nieuwe studenten en werkt daarbij nauw samen met de facultaire voorlichtingscoördinator,
 • is bij de bacheloropleiding Advanced Technology verantwoordelijk voor het matchingstraject en voert matchingsgesprekken met aangemelde studenten,
 • regelt de toelating van HBO-studenten en buitenlandse studenten voor de masteropleiding Nanotechnology.

 3.         Onderwijscoördinator masteropleiding Nanotechnology (0,2 fte)

Nanotechnology is een kleinschalige opleiding. De huidige ervaring leert dat het studieadviseurschap uitstekend te combineren valt met het coördinatorschap. Beide functies versterken elkaar.

De onderwijscoördinator:

 • richt zich op het uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning van de opleiding Nanotechnology binnen de faculteit met als doel om hoogwaardig onderwijs te bieden binnen de opleiding,
 • heeft de primaire zorg voor het realiseren van een samenhangend, uitvoerbaar en studeerbaar curriculum voor de masteropleiding Nanotechnologie. In het bijzonder gaat het om de planning en afstemming van de onderwijsperioden, de projecten, vakken en beoordelingsmomenten,
 • onderhoudt de contacten met de medewerkers die vanuit de onderzoeksgroepen het onderwijs verzorgen,
 • is verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling en inhoudelijke afstemming tussen alle betrokkenen (studenten, docenten en onderwijsondersteuning (CES)),
 • is verantwoordelijk voor de communicatie naar de studenten en docenten, e.g. het onderhouden van de Canvas-site van de opleiding voor studenten en docenten,
 • is verantwoordelijk voor de implementatie en het onderhoud van het kwaliteitszorgsysteem van de opleiding.

Profiel

U heeft een HBO- of universitaire studie bij voorkeur afgerond in een natuurwetenschappelijke of technologische richting.

 • U hebt een analytisch vermogen,
 • U hebt overtuigingskracht,
 • U bent stressbestendig en kunt plannen en organiseren,
 • U bent resultaat gericht,
 • U bent communicatief sterk en beschikt over een empathisch vermogen,
 • U hebt inlevingvermogen in de situatie van studenten en bent in staat studenten te motiveren en stimuleren,
 • U hebt de integriteit die bij een vertrouwensfunctie past,
 • U heeft aantoonbare belangstelling voor de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs,
 • U kunt goed mondeling communiceren,
 • U beheerst de Engelse taal in woord en geschrift (C1 niveau).

Leidinggevende

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de beide opleidingsdirecteuren. De opleidingsdirecteur van Advanced Technology is de hiërarchisch leidinggevende.

Aanbod

Wij bieden een afwisselende functie met ruimte voor eigen ideeën en initiatieven, binnen een uitdagende en prettige werkomgeving met een informele werksfeer. Het betreft een fulltime functie vooralsnog voor de duur van 1 jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4274,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt de UT een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie:

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Dr. Ir. H. Wormeester, opleidingsdirecteur AT, faculteit TNW (h.wormeester@utwente.nl). Uw schriftelijke sollicitatie inclusief curriculum vitae kunt u tot 15 april a.s. versturen via de “sollicitatielink” vermeld op de vacaturesite van de UT.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, vindt een eerste kennismaking plaats via videobellen.