Overgangsregeling “I&O en LTO”

Overgangsregeling “Innovation & Entrepreneurship” en “Long Term Development of Science and Technology” Februari 2008

Publicatie z.s.m. na goedkeuring van OLC in e-mail en op web site


Wijziging:

Door een wisseling van docent is de inhoud van de vakken “Innovation & Entrepreneurship” (delen I en II) gewijzigd met ingang van collegejaar 2007-2008. In collegejaar 2008-2009 zal nogmaals een wijziging plaatsvinden, waarvoor een nieuwe overgangsregeling zal komen, waarbij ook wijzigingen in het vak “Long Term Development of Science and Technology” plaatsvinden. De plaats in het curriculum blijft in het huidige collegejaar (2007-2008) ongewijzigd.


Voor studenten die de vakken nog moeten volgen is deze wijziging zonder gevolgen. Er geldt wel een waarschuwing voor “Innovation & Entrepreneurship” (delen I en II) dat oude tentamens en voorbeelden niet representatief zullen zijn voor het nieuwe vak. Het vak “Innovation & Entrepreneurship-I” wordt dit jaar voor het laatst gegeven. Dit betekent dat er naast het reguliere tentamen nog één herkansing aangeboden wordt (augustus 2008). Hierna kunnen studenten contact opnemen met de docent voor het afspreken van een (mondelinge) tentamenmogelijkheid.

Voor “Long Term Development of Science and Technology-I” geldt dat dit vak in collegejaar 2007-2008 voor het laatst gegeven wordt. Naast het reguliere tentamen zal nog één herkansing volgen (augustus 2008). Nadien kan alleen nog in overleg met de docent een herkansing afgesproken worden, die dan waarschijnlijk mondeling zal zijn.


Studenten die “Innovation & Entrepreneurship” delen I of II (versie 2006-2007) willen herkansen zullen hiertoe twee mogelijkheden krijgen: aan het eind van het derde kwartiel (april 2008) en tijdens de herkansingen in het vierde kwartiel (juni 2008). Studenten die hierna het vak nog niet hebben gehaald kunnen individuele afspraken met de docent maken. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat een mondeling tentamen zal plaatsvinden.

Overgangsregeling “Innovation & Entrepreneurship” en “Long Term Development of Science and Technology”

NIEUWE REGELING 2008-2009

Publicatie in september 2008 aan lichtingen 2007 en ouder.


Wijziging:

Het vak “Innovation & Entrepreneurship” wordt vanaf het collegejaar 2008-2009 als één vak van 5 EC in het eerste jaar gegeven. Het vak “Long Term Development of Science and Technology” wordt voor de nieuwe lichting AT-studenten als één vak van 5 EC in het tweede jaar gegeven. De situatie is dus als volgt:

Collegejaar 2008-2009:

B1 heeft één vak “Innovation & Entrepreneurship” van 5 EC.

B2 heeft “Innovation & Entrepreneurship-II” en “Long Term Development of Science and Technology-II” van elk 2,5 EC.

Collegejaar 2009-2010:

B1 heeft één vak “Innovation & Entrepreneurship” van 5 EC.

B2 heeft één vak “Long Term Development of Science and Technology” van 5 EC.


Voor studenten van lichting 2008 heeft deze wijziging geen effect. Zij volgen het nieuwe curriculum.


Voor studenten lichting 2007 betekent dit dat zij collegejaar 2008-2009 de laatste mogelijkheid krijgen om “Innovation & Entrepreneurship-I” te herkansen (derde kwartiel of augustus). Deze lichting volgt dit jaar “Innovation & Entrepreneurship-II”, waarvoor nadien nog twee herkansingen bestaan. Latere herkansingen van deel I of II in oude vorm zijn alleen in overleg met de docent mogelijk en zullen waarschijnlijk een mondeling tentamen zijn. Studenten kunnen in plaats van deze twee vakken ook het nieuwe vak “Innovation & Entrepreneurship” van 5EC volgen.

Het vak “Long Term Development of Science and Technology-II” wordt dit collegejaar voor het laatst gegeven. Naast het reguliere tentamen bestaat er mogelijkheid tot herkansing in juni 2008. Studenten die hierna het vak in oude vorm willen herkansen kunnen dit alleen doen in overleg met de docent, waarschijnlijk als mondeling tentamen. Studenten kunnen in plaats van deze twee vakken ook het vak “Long Term Development of Science and Technology” van 5 EC doen, dat vanaf collegejaar 2009 wordt gegeven in het tweede jaar van AT.


Studenten van oudere lichtingen kunnen in overleg met de docent een herkansing van één van de vakken aanvragen.


Voor de komende jaren betekent dit dat de volgende tentamens aangeboden zullen worden:


Innovation & Entrepreneurship-I versie 2006-2007

Herkansingen in april 2008 en juni 2008.


Innovation & Entrepreneurship-I versie 2007-2008

Tentamen in april 2008 en herkansing in juni 2008.


In april 2008 en juni 2008 moeten er dus twee versies van het tentamen klaar liggen.
Innovation & Entrepreneurship-II versie 2006-2007

Herkansingen in april 2008 en juni 2008.


Innovation & Entrepreneurship-II versie 2007-2008

Tentamen in april 2008 en herkansing in juni 2008;

Tentamen in april 2009 en herkansing in juni 2009.


In april 2008 en juni 2008 moeten er dus twee versies van het tentamen klaar liggen. In april 2009 en juni 2009 alleen de nieuwe versie.
Long Term Development of Science and Technology-I

Tentamen in juni 2008 en herkansing in augustus 2008.


Long Term Development of Science and Technology-II

Tentamen in juni 2008 en herkansing in augustus 2008;

Tentamen in juni 2009 en herkansing in augustus 2009.