Oude overgangsregelingen

Hier staan de overgangsregelingen waarvan de overgangstermijn afgelopen is. De regelingen kunnen nog wel van toepassing zijn, bijvoorbeeld waar het de veravanging van vakken in het curriculum betreft.

Overgangsregelingen waarvan de geldigheidstermijn nog niet voorbij is, zijn te vinden onder "Actuele overgangsregelingen".