UTEducationStudent infoProgrammesATEducationArchiveOvergangsregeling “Fundamentals of Mathematical Methods”

Overgangsregeling “Fundamentals of Mathematical Methods”

Overgangsregeling “Fundamentals of Mathematical Methods”

Wijziging:
Door een wisseling van docent is ook de inhoud en de vorm van het vak “Fundamentals of Mathematical Methods” gewijzigd met ingang van collegejaar 2007-2008. De plaats in het curriculum blijft ongewijzigd.

In de huidige vorm biedt de docent de mogelijkheid om een eindcijfer te behalen zonder tentamen, door middel van voldoende inspanning bij het huiswerk en de tussentoetsen. Studenten die hiermee geen voldoende halen kunnen alsnog tentamen doen. Dit tentamen (dat minimaal twee maal per jaar wordt aangeboden) zal in de toekomst ook de herkansings-mogelijkheid zijn.

Voor studenten die het vak nog moeten volgen is deze wijziging zonder gevolgen. Er geldt wel een waarschuwing dat oude tentamens en voorbeelden niet representatief zullen zijn voor het nieuwe vak.

Studenten die het oude vak willen herkansen zullen hiertoe twee algemene mogelijkheden krijgen: aan het eind van het derde kwartiel (april 2008) en tijdens de herkansingen in het vierde kwartiel (juni 2008). Om een tentamen in “oude stijl” (gebaseerd op colleges in collegejaar 2006-2007 en ouder) te doen, moet je je aanmelden voor het tentamen en aanvullend een e-mail berichtje sturen naar de huidige docent van het vak (Ruud van Damme; r.m.j.vandamme@utwente.nl).

Studenten die hierna het vak nog niet hebben gehaald kunnen individuele afspraken met de docent maken. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat een mondeling tentamen zal plaatsvinden.