UTEducationStudent infoProgrammesATEducationArchiveAanvulling Overgangsregeling “I&O” en “LTO”

Aanvulling Overgangsregeling “I&O” en “LTO”Aanvulling Overgangsregeling “I&O” en “LTO”, Propedeuse AT, Cohort 2007/2008 ouder.


Met ingang van het studiejaar 2008-2009 is het van ‘Long Term Development-I’ ( 411105, 2.5 EC ) in het eerstjaars curriculum vervallen.


Het vak ‘Innovation and Entrpreuneurship’ wordt nu in zijn geheel in het eerste jaar gegeven ( 411106, 5.0 EC ).


In het tweedejaars curriculum wordt in 2008-2009 zowel ‘LTD-II’ ( 411140, 2.5 EC ) en ‘INO-II’ ( 410810, 2.5 EC ) gegeven.


Deze vakken sluiten aan op de voorafgaande vakken in het eerste jaar van 2007-2008 ( en ouder ).


Als overgangsregeling is voorgesteld dat de studenten uit de lichtingen 2007-2008 en ouder die hun Propedeuse nog niet hebben de vakken LTD-I mogen uitwisselen met INO-II of INO-I met LTD-II.


Hierbij blijven de voorwaarden van de vijvenregeling gehandhaafd.


Daarnaast kan ook het nieuwe INO-I worden ingezet voor het P-diploma, waarbij de LTD-I en II in het tweede jaar worden ingebracht, of in zijn geheel in het tweede jaar wordt gevolgd en getantamineerd ( vanaf 2009-2010 ).