Documents and forms

Voorlopige Inschrijving MSc Embedded Systems

Regeling

Bestemd voor studenten die hun Bachelorprogramma van de opleiding Elektrotechniek nog niet volledig hebben afgerond, maar wel voorlopig voor het Masterprogramma Embedded Systems ingeschreven willen worden om Mastervakken te kunnen doen.

Richtlijn voor een positieve beslissing van de examencommissie:

1.

Minimaal 140 ETS behaald van het Bachelorprogramma (180 ETCS)

2.

Geen onvoldoende beoordelingen voor practica, projecten of opdrachten (een beoordeling mag wel ontbreken)

3.

Indien er onvoldoendes voorkomen, moet het gewone gemiddelde over de beoordeelde postpropedeutische onderdelen 6,5 of hoger zijn.

4.

Vakken die voorbereiden op de Master, moeten met 5 of hoger beoordeeld zijn.

1.

Behaalde aantal ECTS van het Bachelorprogramma:

 

2.

Voor welke onderdelen (vakken, practica, projecten, opdrachten) uit het bachelor programma heb je een onvoldoende of ontbrekende beoordeling? Als je het propedeutische examen nog niet gehaald hebt, dan ook de onvoldoende of ontbrekende cijfers van propedeuse onderdelen opgeven. Als je het propedeutische examen wel gehaald hebt, dan hoef je onvoldoende beoordelingen van propedeuse onderdelen niet op te geven.

Vakcode

Vaknaam

Fase

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal:

 

3.

Het ongewogen gemiddelde van alle beoordeelde postpropedeutische vakken is:

(Minimaal 6,5 indien onvoldoende beoordelingen)

 

Z.O.Z.

4.

Voorbereidende vakken:

Master Embedded Systems

code

Vak

cijfer

121059

Embedded Signal Processing

 

121044

Regeltechniek

 

123149

Lineaire Systemen

 

121042

Meettechniek

 

 

 

 

Ondergetekende verzoekt toestemming voor een voorlopige inschrijving voor de Masteropleiding Embedded Systems:

Naam :

 

Studentnummer :

 

 

 

 

 

Datum :

 

Handtekening :