Zwarteveen, Joke

joke

PHD-student

Universiteit Twente

Faculteit Gedragswetenschappen

Instituut ELAN

Postbus 217

7500 AE Enschede

T: 053 4895623

E: : j.a.roosenbrand@utwente.nl

Bezoekadres: Cubicus C233

in principe alleen op de donderdag aanwezig

Joke Zwarteveen heeft wiskunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, waar zij in 1971 is afgestudeerd. Al tijdens haar middelbare schooltijd ontdekte zijn haar liefde voor het delen van haar kennis met anderen, en het anderen helpen om hun inzicht in die onderwerpen te vergroten, waarvan ook zij enige kennis bezat. Sinds 1969, toen zij als student-assistent eerstejaarsstudenten tijdens de werkcolleges begeleidde, heeft deze kennisdeling de vorm van een aanstelling in het onderwijs aangenomen. Daarna, met een aantal jaren onderbreking in verband met haar groeiende gezin, heeft zij bij diverse onderwijsinstellingen gewerkt. Haar werk bestond onder andere uit het lesgeven aan brugklassen, het op wiskundemavoniveau brengen van een groep militairen , het leren rekenen aan pabostudenten, het ontwikkelen van een aantal wiskundeDmodules en het lesgeven aan eindexamenleerlingen binnen de versnelde vavo-opleiding. Op dit moment is zij als DUDOCer bij de afdeling ELAN van de universiteit Twente bezig een onderzoek te doen naar een passende didactiek bij het onderwerp differentiaalvergelijkingen. Dit onderzoek moet in 2013 uitmonden in een proefschrift.

Interessegebieden

Haar huidige onderzoek richt zich op de leerprocessen van de leerling. Met name analyse van leerprocessen en de vraag hoe de didactiek het leren van de leerling kan bevorderen heeft haar belangstelling.

Onderwijs

Meedoen met het DUDOC-programma houdt in dat de deelnemer minimaal 0,2 fte lesgeeft aan een middelbare school. Sinds 1994 geeft Joke les op de havo- en vwo-afdeling van het volwassenonderwijs. Deze aanstelling is in verband met haar onderzoek nu teruggebracht tot ongeveer 0,2 fte.