Visser, Talitha

Universiteit Twente

Faculteit Gedragswetenschappen

Instituut ELAN

Postbus 217

7500 AE Enschede

T: 053 489 4814

E: t.c.visser@utwente.nl

Bezoekadres: Cubicus C217

PROFIEL

Juli 2006 heb ik mijn Master degree (Social Science an Science Education) aan de Universiteit Twente behaald. Vervolgens een schooljaar fulltime gewerkt op de CSG Het Noordik in Almelo als docent scheikunde, natuurkunde en ANW. In September 2007 ben ik begonnen met mijn deeltijd-promotieonderzoek aan de Universiteit Twente met als onderwerp ‘’Leren van docenten bij vakoverstijgende samenwerking bij het invoeren en verzorgen van een Natuur, Leven en Technologie (NLT)- module”.

Nieuw onderwijs invoeren is ingewikkeld en dit geldt zeker voor het nieuwe vak NLT. NLT is een profielkeuzevak, voor de natuurprofielen havo en vwo. Het kan vanaf augustus 2007 worden ingevoerd en kent geen centraal schriftelijk examen maar wordt afgesloten met een schoolexamen. NLT is een schoolvak met een eigen identiteit wat gevolgen heeft voor de invoering. Minimaal drie eerstegraads bevoegde docenten uit de vakken aardrijkskunde (fysische geografie), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde moeten bereid zijn het vak te dragen voordat het op een school kan worden ingevoerd. Samenwerking tussen docenten van de verschillende disciplines is daarom belangrijk. Bij de invoering van door anderen ontwikkelde NLT-modules, moeten de docenten zich nieuwe kennis, vaardigheden en routines eigen maken zonder dat er op dit moment sprake is van een specifieke gerichte scholing of voorbereiding op de modules. Het probleem is derhalve het ontbreken van een effectieve implementatiestrategie, in het bijzonder van de kenmerken daarvan, aan de hand waarvan NLT-docenten zich optimaal kunnen voorbereiden op de implementatie (selectie, invoering en uitvoering) van NLT-modules. Centraal in mijn promotieonderzoek staat het initiëren van deze kenmerken. Deze kenmerken gebruiken bij het opstellen van een professionaliseringsprogramma om docenten voor te bereiden op een NLT-module en wat leren docenten gedurende z’n professionaliserings programma.

ONDERWIJS

Het promotieonderzoek voer ik uit op maandag t/m woensdag op de Universiteit Twente. Op donderdag en vrijdag verzorg ik scheikunde en NLT lessen op de CSG Het Noordik in Almelo.

PUBLICATIES

·

Visser, T.C, Coenders, F.G.M., Terlouw, C & Pieters, J.M. (under review) Essential Characteristics for a Professional Development Program to Promote the Implementation of a Multidisciplinary Science Module.