Verhoef, Nellie

Beschrijving: picture of Nellie Verhoef

Nellie Verhoef
Vakdidacticus wiskunde

Universiteit Twente

Faculteit Gedragswetenschappen

Instituut ELAN

Postbus 217

7500 AE Enschede

T: 053 489 3958

E: n.c.verhoef@utwente.nl

Bezoekadres: Cubicus C233

English profile

Opleiding
Nellie Verhoef haalde haar eindexamen HBS-B in Middelburg. deed haar doctoraal examen wiskunde aan de RUU te Utrecht, bijvakken didactiek en sterrenkunde. Tussendoor deed zij MO-A en MO-B en behaalde een eerstegraads bevoegdheid voor sterrenkunde, en later nog een voor informatica. In de tachtiger jaren werd zij opgeleid tot nascholer didactiek van de wiskunde bij het Freudenthal Instituut (de zogeheten A-, B-, C- en D-cursussen). In 1992 sloot zij een managementcursus met succes af. In 1996 deed zij een mastercursus Labda-calculus bij prof dr Henk Barendregt. Zij promoveerde in 2003 aan de Universiteit Twente op ICT-gebruik in het hoger (statistiek)onderwijs. Zij is VELON-(her)geregistreerd lerarenopleider. In 2010 verbleef zij bij David Tall (University of Warwick). Vanaf die tijd werken zij samen aan de ontwikkeling van sensible mathemtics aan de hand van lesson study.

Werkzaamheden UT
Nellie Verhoef werkt sinds 1998 als universitair docent didactiek van de wiskunde op de UT. Behalve de vakdidactiek, is zij nauw betrokken bij het schoolpracticum en is verantwoordelijk voor het onderzoek van onderwijs. Haar eigen onderzoek richt zich op de effecten van lesson study in het kader van de UT-brede ontwikkeling van docentprofessionalisering in teams. Vakinhoudelijk gaat haar aandacht uit naar de ontwikkeling van sensible mathematics waarbij het actief gebruik van visualisaties een sleutelrol vervult. Vanaf 2009 leidt zij een Community of Learners (CoL), een team waarin naast (inmiddels tien) docenten ook vier UT-medewerkers participeren. De docenten komen van verschillende scholen en de UT-medewerkers hebben verschillende expertises. De docenten trede op als onderzoekers in hun eigen lespraktijk. Door de jaren heen heeft het team zich beziggehouden met de introductie van de afgeleide, bewijzen in de meetkunde en de overgang van de meetkundige betekenis van de sinus naar de analytische benadering. Momenteel richt het team zich op de aanschouwelijke introductie van de integraal in het wiskundeonderwijs. Haar ideaal is de integratie van CoL-resultaten, lesson study, onderwijs en publicaties. Nellie publiceert regelmatig in de Nieuwe Wiskrant (uitgave Freudenthal Instituut), Euclides (uitgave van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) en het Nieuw Archief (uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap). Drie maal won zij de wedstrijd uitgeschreven door de Nationale Wiskunde Dagen met het oog op theoretisch verantwoord lesontwerp en toegevoegd lesmateriaal. Jaarlijks verzorgt zij over dit onderwerp workshops op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Op de Onderwijs Research Dagen is zij jaarlijks betrokken bij de opzet en uitvoering van symposia in het kader van Lerarenopleiding en Leraarsgedrag. De intensieve samenwerking met David Tall (vanaf 2010) zet zich voort in de concretisering van sensible mathematics. De invloed van Pierre van Hiele is blijvend herkenbaar in haar werk.

Wat betreft Wiskunde D (als brug tussen vo en wo) houdt Nellie bezig met de ontwikkeling van het vak modelleren (het opstellen van differentiaalvergelijkingen) en de invloed van synthetische meetkunde in de analytische meetkunde.

Nellie Verhoef is onderwijsredacteur van het Nieuw Archief voor Wiskunde. Zij is voorzitter van de Opleidingscommissie.

Lidmaatschappen
Vereniging voor Onderwijs Research (http://www.vorsite.nl/ )

Vereniging voor Lerarenopleiders (http://www.velon.nl/ )

Koninklijk Wiskundig Genootschap (http://www.wiskgenoot.nl/ )

Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (http://www.nvvw.nl )

Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars (http://www.vvwl.be )

National Centre for Excellence in the Teaching of Mathemathics (https://www.ncetm.org.uk )

Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte (http://www.verenigingvoorlogica.nl )

Selectie van publicaties

Verhoef, N.C., & Tall, D.O. (2011). Lesson Study: The Effect on Teachers’ Professional Development. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education,Vol. 4 (297-304). Ankara: Turkye.

Verhoef, N.C. (2011). Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken. Nieuw Archief voor Wiskunde, 12(5), 54-58.

Verhoef, N.C. (2011). Lesson Study: De kunst van het lesgeven. Nieuw Archief voor Wiskunde, 12(5), 206-209.

Timmer, M., & Verhoef, N. C. (2012). Increasing insightful thinking in analytic geometry. Nieuw Archief voor Wiskunde, 12(5), 217-219.

Zwarteveen, J., Verhoef, N.C., & Pieters, J.M. (2012). Differentiaalvergelijkingen begrijpen: de rol van docenten in de ontwikkeling van instructieprincipes en lesmateriaal voor het opstellen van differentiaalvergelijkingen. Paper presented at the ORD-conference, June 20-22, Wageningen, the Netherlands.