Verslag Conferentie Twents Meesterschap 2009

Op woensdag 8 en donderdag 9 april heeft de conferentie Twents Meesterschap plaatsgevonden. Het betroffen twee studiedagen, georganiseerd vanuit de Universiteit Twente door ELAN en de technische faculteiten. Het conferentie had betrekking op de ontwikkelingen in het onderwijs, technisch onderzoek en schools- en buitenschools leren. Dit jaar was er voor het eerst gekozen voor een combinatie van de lerarenconferentie van de Technische Faculteiten en de jaarconferentie van ELAN.

De lerarenconferentie van de Technische Faculteiten op 8 april is bezocht door ruim 40 docenten. De conferentie van ELAN op 9 april in het Rabotheater in Hengelo werd door bijna 200 deelnemers bezocht.

Van de conferentie Twents Meesterschap is een verslag gemaakt. In dit verslag vindt u rapportages van vele workshops. Daarnaast vindt u ook een vijftal interviews met Pieter Boerman, opleidingsdirecteur ELAN, over de stimulering van onderwijs door Twents Meesterschap. Het Pre-University College wordt besproken door prof. Ton Mouthaan, decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Prof. Jules Pieters, wetenschappelijk directeur van ELAN, geeft zijn mening over onderwijsverandering. Ook bevat het verslag een opinieartikel van prof. Jaap Willems, hoogleraar wetenschaps- en techniekcommunicatie, over burgerschapsvorming om het nieuwe vakgebied Science Communication van ELAN te positioneren. Tot slot laat prof. Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, zijn licht schijnen op de relatie alfa-bèta. Dat deed hij als centrale spreker tijdens Twents Meesterschap 2009.

Het gehele verslag kunt u hier vinden.

Via het secretariaat van ELAN, Pauline Teppich (g.f.p.teppich@utwente.nl), kunt u desgewenst (opnieuw) in contact komen met workshopleiders en sprekers.