Nieuw “Loket voortgezet onderwijs”

Binnenkort zal er in de regio één aanspreekpunt zijn voor het voortgezet onderwijs, genaamd “Loket voortgezet onderwijs”, gesitueerd op de Universiteit Twente. ELAN heeft de opdracht het Loket Voortgezet Onderwijs in te richten. In het Loket VO bundelt de UT al haar activiteiten voor docenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs: lerarenopleiding, docentprofessionalisering, werving en aansluiting.

Het loket VO biedt leerlingen begeleiding en voorlichting bij hun studiekeuze. Anderzijds is het loket voor leerlingen ook verantwoordelijk voor een goede inhoudelijke voorbereiding van de scholier, door onderwijsactiviteiten. Deze activiteiten hebben ook als doel getalenteerde studenten de uitdaging te bieden die ze in hun reguliere onderwijsprogramma’s niet kunnen vinden.

Het loket VO biedt docenten de mogelijkheid zich te ontwikkelen in het secundaire onderwijs. Dit wordt gedaan door het aanbieden van een aantal ‘lerarenopleidingen’, eerstegraads in de master en binnenkort ook tweedegraads via de educatieve minor. Daarnaast houdt het loket voor docenten zich ook bezig met professionalisering van docenten, door vervolgtrainingen of uitwisselingsprogramma’s waarin docenten meedraaien in onderzoeksprogramma’s in hun vakgebied.

Door de bundeling van deze activiteiten kunnen de lerarenopleidingen, onderzoek en professionalisering elkaar optimaal versterken.

Voor een interview over het Pre-University College en het Loket Voortgezet Onderwijs met Ton Mouthaan, decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica en voorzitter projectgroep VO-WO-aansluiting, verwijzen wij u naar het verslag van de conferentie (pagina 5).