Professionalisering van VO-docenten binnen Bèta Steunpunt Oost

De afgelopen jaren heeft de UT, onder de vlag van het WO-Sprintprogramma van het Platform Bèta Techniek, veel projecten op het gebied van aansluiting VO-HO, bèta-promotie en professionalisering van docenten in samenwerking met scholen in de regio opgezet en uitgevoerd. ELAN wil de ingezette samenwerking VO-HO verder versterken. Professionalisering van docenten wordt daarbij steeds meer in het kader van TSE (Twente School of Education) uitgevoerd, een regionaal samenwerkingsverband met Hogeschool Edith Stein, Saxion en ELAN. In dit kader wordt de komende jaren vooral aandacht besteed aan de scholings- en professionaliseringsbehoefte vanuit scholen en docenten.

Professionalisering van vo-docenten wordt binnen het bèta-domein gecoördineerd vanuit het Bèta Steunpunt Oost, een samenwerkingsverband van de UT met Saxion en Windesheim. Bèta Steunpunt Oost is één loket naar scholen waarin alle projecten voor VO-docenten zichtbaar worden. Binnen het Bèta Steunpunt Oost worden projecten op het gebied van onderwijsontwikkeling/ vakvernieuwing, nascholing (vakinhoudelijk en vakdidactisch) en mobiliteit VO-HO uitgevoerd. De kern van het regionale Bèta Steunpunt Oost bestaat op dit moment uit de drie regionale steunpunten informatica, wiskunde D en NLT, maar ook de ontwikkelingen NiNa en NiSk en andere projecten horen erbij. In de steunpunten werken vakdocenten (vo), vakdidactici, onderwijsontwikkelaars, onderzoekers, hogeschooldocenten en wetenschappers samen aan professionalisering van VO-docenten. Voor sociale wetenschappen zal een vergelijkbaar traject volgen.

De website van Bèta Steunpunt Oost kunt u hier vinden.