Opleidings- en professionaliseringsaanbod

Het opleiden en professionaliseren van docenten zijn de kerntaken van ELAN. In het kader daarvan biedt Elan verschillende opleidings- en professionaliseringsmogelijkheden aan;

Opleidingsaanbod

ELAN verzorgt twee masteropleidingen; Science Education and Communication (SEC) en Leraar VHO Maatschappijleer (LVHOM). De opleiding SEC is de lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica en heeft tevens een specialisatie wetenschapscommunicatie. De opleiding LVHOM leidt studenten op tot leraar Maatschappijleer of Maatschappijwetenschappen. Daarnaast wordt ook de minor “Leren lesgeven” door ELAN verzorgd. Studenten zich in hun 3e jaar van de bachelor bevinden kunnen op die manier kennis maken met het lesgeven.

Daarnaast is de Universiteit Twente, onder de vlag van de Twente School of Education (TSE), is gestart met een traject speciaal bedoeld voor 2e graads leerkrachten die hun 1e graads lesbevoegdheid willen halen. Ook biedt ELAN de Didactische Vaardigheid Cursus aan. HBO docenten kunnen met deze cursus hun didactische vaardigheden behalen.

Voor een overzicht van het gehele opleidingsaanbod kunt u hier terecht.

Professionaliseringsaanbod

Naast het opleiden van docenten, is ELAN ook sterk gericht op de professionalisering van docenten. Een voorbeeld hiervan is het zij-instroom traject van ELAN. Mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en overwegen de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs, kunnen bij ELAN hun lesbevoegdheid halen.

Daarnaast is het Bèta-Steunpunt Oost opgericht, een samenwerkingsverband tussen de Univerisiteit Twente, Saxion Hogescholen en Windesheim. Het steunpunt is een gezamenlijk loket in de regio waar VO-scholen terecht kunnen voor hun vragen rondom vernieuwde bèta-vakken terecht kunnen en in één oogopslag het aanbod van de HO-instellingen in de regio kunnen overzien.

Ook is er binnen ELAN de mogelijkheid om leraren uit te wisselen. Docenten uit het voortgezet onderwijs en docenten van de UT maken kennis met elkaars werkplek. De vo-docenten wordt bijgepraat over onderzoek en de UT-docent staat voor de klas en neemt de les over.

Voor een overzicht van het gehele professionaliseringsaanbod kunt u hier terecht.