Nieuwsbrief

Laatste nieuws

twents meesterschap

Verslag Conferentie Twents Meesterschap 2009

Op woensdag 8 en donderdag 9 april heeft de conferentie Twents Meesterschap plaatsgevonden. Het betroffen twee studiedagen, georganiseerd vanuit de Universiteit Twente door ELAN en de technische faculteiten. Van deze conferentie is een verslag gemaakt met daarin rapportages van vele workshops en een vijftal interviews. ... lees verder

samenwerking

28 januari 2010: Conferentie Twents Meesterschap

Vanwege het succesvolle Twents Meesterschap afgelopen april, zal in 2010 opnieuw een conferentie worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op donderdag 28 januari. Het centrale thema tijdens dit Twents Meesterschap is “Samenwerken”. ... lees verder

loket

Nieuw “Loket voortgezet onderwijs”

Binnenkort zal er in de regio één aanspreekpunt zijn voor het voortgezet onderwijs, genaamd “Loket voortgezet onderwijs”, gesitueerd op de Universiteit Twente. ELAN heeft de opdracht het Loket Voortgezet Onderwijs in te richten. In het Loket VO bundelt de UT al haar activiteiten voor docenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs: lerarenopleiding, docentprofessionalisering, werving en aansluiting. ... lees verder

beta

Professionalisering van VO-docenten binnen Bèta Steunpunt Oost

De afgelopen jaren heeft de Universiteit Twente veel projecten op het gebied van aansluiting VO-HO, bèta-promotie en professionalisering van docenten in samenwerking met scholen in de regio opgezet en uitgevoerd. Professionalisering van vo-docenten wordt binnen het bèta-domein gecoördineerd vanuit het Bèta Steunpunt Oost. ... lees verder