Welkom bij Uitwisseling VO-HO: 'ß-XlinX'

Welkom bij Uitwisseling VO-HO: 'ß-XlinX'

Met het project XlinX willen we de samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs in de regio Twente (e.o.) verder versterken door uitwisseling van docenten. We willen daarmee docenten voortgezet en hoger onderwijs een mogelijkheid bieden om een kijkje in de keuken van elkaar te nemen. Daarbij wordt aangesloten bij bestaande activiteiten die docenten nu al gezamenlijk verrichten zoals vakvernieuwing en professionalisering in de steunpunten voor wiskunde D, NLT en informatica.

De hoofddoelen van het project XLinX zijn:

1.

Het leveren van een bijdrage aan het verminderen van (de effecten van) tekorten aan (1e en 2e graads bevoegde) bètadocenten. Dit kan worden gerealiseerd door:

a.

het vergroten van het aantal eerstegraads opgeleide docenten in de gebieden wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.

b.

door hoogleraren, u(h)d’s en lectoren uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs in te zetten in het VO.

2.

Het creëren van professionaliseringsmogelijkheden voor bètadocenten werkzaam in de volle breedte van het science domein, waardoor zij behouden blijven voor de VO-scholen.