Bijeenkomst CoL Wiskunde: 7 februari 2011

Bijeenkomst 7 februari van 15.00 tot 18.00 uur

Afwezig: Docent 2

15.00 – 16.30 uur: Interviews n.a.v. resultaten pre- en posttest (ELAN 3: Docent 6 en Docent 1, ELAN 5: Docent 5 en Docent 7; ELAN 4: Docent 3 en Docent 4. Docent 2 moet later.)

16.30-17.30 uur: brainstorm over het nieuwe meetkundige begrip.

Docent 3 denkt aan het leren gebruiken van een gereedschapskist waarin alle voorkennis onderbouw meetkunde zit zoals loodlijn, driehoek, Z-figuur, stellingen die je als ‘axioma’ kunt gebruiken.

Docent 7 denkt als opgave aan het vinden van het middelpunt van de omgeschreven driehoek.

Docent 4 denkt aan de stelling van Thales: twee vaste punten dan je boek erin draaien via een hoekpunt.

Docent 5 wijst op de noodzaak om iets te bewijzen, de som van de hoeken van een driehoek is een tegenvoorbeeld. Docent 3 benadrukt dat lln de bewijsstructuur moeten leren. Docent 1 vindt het van belang dat lln zekerheid krijgen als ze iets moeten bewijzen. ELAN 4 oppert een uitgeklede lijst met stellingen – lln zouden een dergelijke lijst zelf kunnen opstellen. Docent 5 wijst er op dat lln niet inzien waarom ze iets moeten bewijzen. ELAN 3 benadrukt het deductieve karakter van bewijzen – je gebruikt stellingen die je al eerder bewezen hebt, daar gaat het nu juist om, bewijstechnieken. Docent 5: je hebt al een soort formulekaart voor meetkunde. Docent 3 ziet een noodzaak om nu eens op een rij te zetten wat lln allemaal al weten en wat ze nog gebruiken in de bovenbouw: snavelfiguur komt bijvoorbeeld nooit meer terug. Het is van belang dit te expliciteren.

Docent 1 denkt aan het gebruik van geogebra om nieuwsgierigheid op te wekken. Docent 4 noemt vermoedensom die leren formuleren. Nadeel is dat de lln het zo zien, en dan de lol om te bewijzen verliezen. Je ziet het toch al. Docent 3 wijst op de schijnnauwkeurigheid van de pc. Docent 5: llln moeten dat toch zelf doen. ELAN 5 komt met een plaatje met twee tafelopp. Ze lijken verschillend maar zijn gelijk – gaat om projecties. ELAN 4: zien is iets anders dan bewijzen. ELAN 5: de noodzaak om te bewijzen is er wel!

ELAN 2: er zijn twee ideeën: paragraaf uit het boek òf boek loslaten en zelf iets toevoegen. De keuze valt op het laatste. De nadruk komt te liggen op de houding. Docent 1: meetkunde bedrijven door te redeneren.

ELAN 2: zoeken we een leuk voorbeeld dat om een bewijs vraagt?

DE les valt aan het begin van hfdst 8 in 4 vwoB wrs eind april, begin mei.

17.30-18.00 uur: uitdelen literatuur in koppels:

Docent 4 + Docent 2: Proofs through exploration in dynamic geometry environments (Mousoulides, Pitalis, Pitta, 2004); Docent 3 + Docent 7: 3D geometry and learning of math reasoning (Mithalal, 2010); Docent 1 + Docent 6: The role of contradiction and uncertainity in promoting the need to prove in dynamic geometry environments (Hadas, Hershkowitz, Schwarz, 2000). We gaan in twee parallelgroepen werken: Docent 3, Docent 2. Docent 5 + Docent 7, resp. Docent 6, Docent 1 + Docent 4. Volgende keer (7-3) drie presentaties van drie koppels, uitwerken van een goed meetkunde idee.

ELAN 1 (d.d. 08-02-2011)