Bijeenkomst CoL Wiskunde: 6 september 2010

Bijeenkomst 6 september van 15.00 tot 18.00 uur

Docent 7 is met zwangerschapsverlof, maar volgt alles nauwgezet. In november komt ze, zo is de planning.

15.00 - 15.30: Voorstelronde

ELAN 2: Hoopt op diverse input van iedereen.

Docent 1: Vooral het leren van elkaar is inspirerend en waardevol.

Student 1: Werkt de opgenomen bijeenkomsten uit.

ELAN 5: AIO m.b.t. de lesson study benadering, zoekt nog wi-secties van scholen voor zijn onderzoek.

Docent 3: 2e jaar CoL, spreken van collega’s van andere scholen is stimulerend, ook goed om eindelijk een tijd te krijgen om over je onderwijs na te denken.

Docent 6: Krijgt van school geen tijd – heeft onbetaald verlof genomen, het doel is nu het halen van een 1e graadsbevoegdheid.

ELAN 3: Werkt half bij ELAN en half bij TW, goede didactische impuls.

ELAN 1: Onderzoek, aanstichter van het geheel.

Docent 2: 2e jaar CoL, nieuwe inzichten - literatuur aangereikt krijgen leidt tot zelfreflectie. Als je collega’s spreekt is het een troost te weten dat het overal wel eens misloopt; momenteel loopt hij op tegen de problemen over het leren van meetkundige bewijzen.

Docent 5: De beschikbare tijd is nog steeds niet geregeld, ELAN 3 zal erachteraan gaan bij de dir; Docent 5 richt zich bewust vooral op de onderbouw, en hecht aan zelfreflectie. Zij is van plan veel nadruk te leggen op terugkoppeling in de richting van de sectie.

Docent 4: De vraag is steeds weer of je het goed doet. Hij wil het inhoudelijke gesprek in de sectie openbreken.

ELAN 4: SP-docent, in dienst van de UT - ook collega van Docent 4 – begeleider van UT-studenten op school.

15.30 – 17.00 uur: Pretest – ieder zit op een apart werkplek.

Deel 1 is gericht op het meten Content Knowledge (CK) aan de hand van 7 mc-opgaven, waarbij ook de mate van zekerheid (absoluut zeker, bijna zeker onzeker, gok) is vastgelegd. De opgaven bevatten de aspecten: meetkunde, algebra, context, eigenschap, trigonometrie en rekenkunde (criteriumlijst).

Deel 2 gaat over Pedogogical Content Knowledge (PCK), beginnen met het maken van een eigen concept map over het begrip afgeleide, eindigend in het in volgorde leggen van kaartjes, het vaststellen van voorkennis en het aangeven van te gebruiken representaties; criteria: meetkunde, algebra, eigenschap, verandering, rekenkunde.

17.00 – 18.00 uur: De organisatorische kant van de zaak is ingewikkeld. Onderzoeksmatig, maar ook qua diepgang is het aan te bevelen om de afgeleide behandeld te zien in het najaar 2010. Dan komt er een follow-up van het jaar daarvoor. Brainstormend passeren alle groepen de revue. 4h lijkt een goede optie, maar dat valt af vanwege de datum (eind schooljaar). Dat betekent dat we toch weer terugkeren bij 4v. De focus ligt dan op hoofdstuk 3, waarin het gaat om de kern van het begrip afgeleide i.t.t. de start van het begrip afgeleide (vorig jaar de focus. DE les valt vermoedelijk direct na de herfstvakantie eind oktober. Belangrijk is dat zoveel mogelijk collega’s DE les kunnen bijwonen. Dat kost een boel geregel dus direct meenemen in de planning.

Belangrijk is de disseminatie - de schoolleiding lijkt toch echt te hoog gegrepen, de sectie moet wel degelijk met regelmaat op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de CoL. Te denken valt aan een workshop op school (Docent 1).

Uit de door NV verzamelde algemene gegevens komt naar voren dat vooral de onderlinge samenwerking en de CoL-bijeenkomsten hoog in het vaandel staan. Er wordt vooral resultaat verwacht als het gaat om werkvormen en instructie strategieën. ELAN 1 deelt literatuur uit:

Docent 2: Simpson (2004), procedurele en conceptuele ontwikkeling en de rol van het taalgebruik (PO)

Docent 3: Star (2008), voorbeelden van het verschil in procedureel en conceptueel denken van lln

Docent 1: Engelbrecht (2009), procedurele en conceptuele oplossingen van lln

Docent 6: Tall, bouwstenen bij het maken van een cognitieve structuur

Docent 7: Tall, cognitieve ontwikkeling in het leren van lln

Docent 4: Tall, wat is een afgeleide

Docent 5: reis door drie denkwerelden

De koppels zijn als volgt:

Docent 2 + Docent 4: ervaring, praktijk

Docent 1 + Docent 6: ervaring + inhoud + geografie

Docent 3 + Docent 5 + Docent 7: ervaring, eerder contact

Er is een blackboard-site beschikbaar. ELAN 1 zorgt dat ook Docent 2 bericht krijgt i.v.m. een account. De literatuur staat ook in blackboard. ELAN 1 zorgt dat ook de data van de bijeenkomsten erop staan. Volgens ELAN 2 is het ook mogelijk samen te werken binnen blackboard. ELAN 1 zoekt dat uit. Momenteel kan er alleen worden gelezen en ingeleverd.

Op de conferentie Twents Meesterschap 20 januari 2011 geven we een workshop, dat is ook goed voor de schoolleiding. Dan zien ze wat we doen. Daarnaast is een artikel in Euclides mogelijk – de bevindingen van vorig jaar staan in dit nummer van het Archief. Ook de ORD 2011 (Maastricht) zou in mei een goede afronding kunnen vormen. ELAN 1 is bezig met mogelijkheden te verkennen om naar Birmingham (in de pot is hiervoor geld gereserveerd) te gaan 11-06-2011.

ELAN 1 (d.d. 07-09-2010)