Bijeenkomst CoL Wiskunde: 6 december 2010

Bijeenkomst 6 december van 15.00 tot 18.00 uur

Docent 4 is ziek,

15.00 – 16.00 uur: Evaluatie les Docent 3, aanwezig ELAN 3 en ELAN 1. Les duurde 40 minuten. Er mocht niets op tafel liggen. In de werkbladen zijn primitieven niet meer opgenomen. De les hiervoor is niet gegeven dus er zit een gat.

Bij vraag 2 in het werkblad: maak ervan ‘een punt P’. Uitleg Geogebra is nodig voor lln. Je moet er als docent toch wel vertrouwd mee zijn anders krijg je dingen te zien die je niet wilt of je zoekt iets dat je niet snel genoeg kunt vinden. Aardbol: eigenlijk niet goed over nagedacht. In principe gaat het om uitzoomen, terwijl je later juist inzoomen gaat gebruiken. De gang: inzoomen, rode lijn (nieuw punt) erbij en uitzoomen is adembenemend om mee te maken. Je zou dit nog kunnen uitbreiden met de intro van de raaklijn in dat punt, in groen of zo.

Vraag 3 in het werkblad: waarom zou je dat doen? De PPT is schitterend. Vraag 4 is gemaakt zonder ooit met rekenregels te hebben gewerkt. Vraag 5 was nieuw. Maar niet iedereen heeft men Meijer gehad. Toch wel goed om verwarring te zaaien? Meningen zijn verdeeld. Nu vraag 6: bij buigpunt zou het woord ‘plateau’ (Docent 1) gebruikt kunnen worden. Wat doen we bij vraag 1 en 2 en vraag 6? Welke grafieken moeten ze tekenen? ? Laatste vraag in het werkblad kwam niet echt van de grond – weinig tijd, structuur bieden geeft meteen de oplossing, maak meer dan één grafiek.

16.30 – 17.30 uur: Docent 3 heeft de antwoorden van de lln doorgenomen, dat werd niks – je raakt zo de draad kwijt. Vervolgens heeft hij alle antw per ln uitgeschreven. Er is niet veel soep van te koken. Categoriseren is dan toch wel noodzakelijk. Bij 4b geeft 1 ln het antwoord: gebeurt eigenlijk niks mee, de grafiek verschuift 3 omhoog, dat zie je niet. Het is ook de vraag of je naar rechts (gewoonlijk) of juist naar links (negatieve richting) gaat kijken.

Nu komt de aanpassing van de les aan de orde. Docent 2, 50 min les, is de eerste. Je kunt het groepswerk verdelen in groepjes van twee of van drie lln. Docent 3 en Docent 1 gaan groepjes van drie lln proberen. Vraag 1 uit het werkblad: eerst de onderste, dan de bovenste en dan met de vraag naar de primitieve. Vraag 2: toevoegen plaatje met punt P erop. Aardbol doordacht gebruiken: essentie is in- en uitzoomen. Geogebra snel demonstreren. Wat doen de lln dan? Probeer er aan (inter)actief gesprek van te maken. Zoveel mogelijk mondelinge lln reacties naar boven laten komen. De observanten krijgen nu een rol! Wat is functie van vraag 3? Voeg toe: allemaal of zoal. Vraag 4 zo laten. Vraag 5 kan mondeling in een plenair (inter)actief gesprek – rol observanten! Je zou ook rechtstreeks aan ln iets kunnen vragen en laten uitleggen, idee voor Docent 1 en Docent 6. Vraag 6 is dezelfde als 2. Vraag 7 assenstelsel weglaten. Idee (ELAN 4): geef elke groep een grafiek en laat opschrijven hoe je die moet tekenen. Geef die resultaten aan een andere rij en laat ze tekenen. Plaats van vraag 7: eigenkijk moet dat vooraf (ELAN 5). Dat gaan we doen in de laatste les voor de LES – alleen bij Docent 2 kan dat niet meer.

17.30-18.00 uur: wie gaat naar wie en hoe organiseren we dat?

LET OP: ELKE LES-VERANTWOORDELIJKE LAAT DE OBSERVANTEN WETEN HOE LAAT ZE WAAR MOETEN ZIJN!

02-12-2010: Docent 3 (8.15 – 8.55), aanwezig: ELAN 1 + ELAN 3

09-12-2010: Docent 2 (10.25 – 11.50), aanwezig Docent 3 + Docent 7 + ELAN 1

15-12-2010: Docent 1 (11.05 – 12.15), aanwezig Docent 2+ Docent 7 + ELAN 5

16-12-2010: Docent 6 (11.05 – 12.15)??, aanwezig Docent 1 + Docent 3? + ELAN 1

10-01-2011 Docent 4 (??), aanwezig Docent 6 + Docent 5 + Docent 1 + ELAN 4 naar middag graag!

14-01-2011: Docent 7 (??), aanwezig Docent 6 + Docent 1? + ELAN 3 + ELAN 4

Eventuele noodzakelijke PALs zsm aan ELAN 1 vragen

Twents Meesterschap komt de volgende keer op de agenda

ELAN 1 (d.d. 07-12-2010)