Bijeenkomst CoL Wiskunde: 3 januari 2011

Bijeenkomst 3 januari van 15.00 tot 18.00 uur

Docent 4 komt later

15.00 – 16.00 uur: Evaluatie les Docent 2, aanwezig Docent 3, Docent 7 en ELAN 1. Les duurde 50 minuten. De grafieken van Docent 6 met omschrijvingen verliepen goed. Docent 2 heeft de leerlingbeschrijvingen en de reacties van de lln uitgetypt. De laatste les voor de kerstvakantie heeft hij dit experiment ook uitgevoerd bij V6 wisD-lln. Deze lln verschilden niet wezenlijk van de vwo-4 lln. Uit de reacties achteraf trekt Docent 2 de conclusie dat je kunt merken dat deze les geen les van hemzèlf was, het was een les van de groep. Essentieel punt is dat local straightness veel eerder, aan het begin van de cyclus, aan de orde had moeten komen. Docent 7 vond het leuk om er voor het eerst bij te zijn.

Evaluatie les Docent 1, aanwezig Docent 2 en Docent 7. Les duurde 70 minuten. Bij het onderdeel aardbol, was er sprake van twee concentrische cirkels en de opmerking dat eigenlijk ‘alles niet recht is’. Het was een relaxte les, tijd genoeg. Van de 25 lln zeiden twee lln niets aan de les gehad te hebben, voor negen lln was het nieuw. Zo’n les waren ze toch niet gewend. Local straightness was toch een beetje mosterd bij de maaltijd. Als het eerder was behandeld was het effect groter geweest, maar dan moet je het ook verder gebruiken door het boek heen. Je moet je bewust zijn van een procedurele dan wel een conceptuele benadering.

Evaluatie les Docent 6, aanwezig Docent 1 en ELAN 1. In de voorafgaande les waren de grafieken met omschrijvingen al aan de orde geweest. Lln gebruikten de termen toenemend stijgend en dalend. Bij de uitvoering van de les in een noodlokaal zonder enig ICT-middel waren er twee directieleden aanwezig. Docent 6 deed dus alles met papier en het voorstellingsvermogen van de lln. Achteraf is de opmerking over de staaf en de daardoor gecreëerde ruimte naar de aardbol niet benut. De lln zaten gedurende de les antwoorden te veranderen in gemaakte opdrachten. De lln kregen door deze les niet direct een ander inzicht. Opvallend is dat geen enkele lln gebruik maakte van formules. Het was een relaxte uitstekend verlopen les. De twee directieleden waren achteraf enthousiast

ELAN 5: was de opdracht grafiek omschrijven alleen maar leuk? Kon je er meer mee? Zinvolle opdracht? Vooraf was beter geweest, dan kun je er als docent op terugkomen. Maar is er meer/

16.00 – 17.00 uur: de les van Docent 7 is vrijdag 14-01, velen kunnen en gaan erheen. Het is de laatste les voor de toets. Lln moeten dus niet op het allerlaatste moment in de war gaan raken. Niks veranderen want de les loopt goed zo? ELAN 5: zonde om te laten lopen…we kunnen bijvoorbeeld vragen om een functievoorschrift in een punt waar de grafiek op papier stopt (raaklijn in dat punt aan grafiek is altijd goed). Je kunt er dan ook over gaan praten. Er zijn ideeën genoeg. Je kunt het rooster weglaten. ELAN 3; een assenstelsel blijft toch wel noodzakelijk. Docent 3 stuurt de grafiek naar Docent 7 om aan te kunnen passen. Als er iets de uit de les wordt gehaald kan er iets nieuws bijkomen. Lln moeten worden uitgedaagd èn worden voorbereid op de toets. Je kunt bijvoorbeeld het geleerde uit deze les door lln in de vorm van bolletjes laten toevoegen in het bestaande overzicht achter in het boek. Docent 7 denkt erover en gaat in overleg met Docent 5 en Docent 3. De les van Docent 4 is eigenlijk pas 25-01. Hij probeert de les op de CoL-middag 24-01 te plannen. In dat geval zou iedereen kunnen komen. Docent 4 geeft de les zoals Docent 7 dat heeft voorbereid. We horen hier nog meer over.

Docent 5: toch raar dat dezelfde les half december en eind januari wordt gegeven uit hetzelfde boek. Er zijn veel wegen die naar Rome leiden: extra KWT-uren, meer uren in vorig schooljaar etc. etc.

17.00-18.00 uur: afspraken

-

ELAN 1 kopieert het lln materiaal en onderwijskundestudenten van Jules gaan dat analyseren, ELAN 1 houdt vinger aan de pols omdat het nog steeds over wiskunde gaat. De studenten analyseren ook de CoL-discussies (uitgewerkt door studentassistent)

-

ELAN 1 gaat achter PALs aan voor Docent 1 en Docent 5 via Jan Volbers

-

Twents Meesterschap: ELAN 1 introduceert, 3 keer minuten: lesontwerp (Docent 5), lesuitvoering (Docent 6) en reacties van lln (Docent 7). ELAN 1 zet discussie op gang en eindigt. Totaal 60 minuten. Ieder zorgt dat ELAN 1 tijdig de PPT’s in bezit heeft om er één geheel van te kunnen maken.

-

Nieuw onderwerp: meetkunde en bewijzen – ieder overlegt met het thuisfront en komt 24-01 met een uit te voeren idee. ELAN 1 zorgt voor artikel van David Tall hierover

ELAN 1 (d.d. 04-01-2011)