Bijeenkomst CoL Wiskunde: 24 januari 2011

Bijeenkomst 24 januari van 15.00 tot 18.00 uur

15.00 – 16.00 uur: Evaluatie Conferentie Twents Meesterschap. Het ging goed – er kwamen leuke reacties. Natuurlijk terecht de vraag waarom local straightness op deze plek in het hoofdstuk staat. Is er dan nog wel een effect? Beter om dit in het begin aan te kaarten, maar dat wisten we al. Differentiequotiënten kunnen eruit. Volgend jaar komt een student die OvO doet met een voorstel tot een hoofdstuk over de afgeleide voorafgegaan door local straightness. Op die wijze kan disseminatie plaatsvinden. Het eerste jaar is geprobeerd te starten met local straigthness, maar in het algemeen zat iedereen toen nog wel erg vast aan het boek en aan het PTA. Bovendien bleek toen dat er weer problemen ontstonden met het begrip raaklijn. Eén les veranderen heeft geen zin – de gedachte moet door het hele hoofdstuk en door het hele boek te vinden zijn door de volgorde tin paragrafen te veranderen bijvoorbeeld. De vervolgvraag is dan waar limieten wel terechtkomen, of helemaal nooit. Docent 7 komt de nieuwe versie van G&T waarin local straightness zelfs genoemd staat in de aankondiging met nieuwe info voor de herziene versie. Docent 5: je zou wat langer bij een concept kunnen stilstaan om daarna opgaven te doen (niet alle). Docent 6: de auteur die in de zaal zat was zeer te spreken over de aanpak en zou dit voor meer onderwerpen zo willen zien gebeuren.

Evaluatie les Docent 5 (Docent 7): er is uitgebreid geëvalueerd. Docent 4 vond het leuk om nu eens te horen hoe lln denken, dat maakt je als docent een stuk wijzer – dit kon omdat er 7 observanten waren en er voor het eerst in groepen werd gewerkt. Het inzoomen met de PPT ging erg goed. Kan ook via de reclame met het Dommelsbierdopje, of de Jiskefet-stiften? De opdracht over het maken van een samenvatting kwam niet uit de verf – te weinig tijd (lln kwamen te laat binnen). Ook het laten tekenen van de grafiek is niet aan de orde geweest. Uitstekend verliep local straightness – hellinggrafiek. Docent 6 vult aan dat je nòg verder zou kunnen inzoomen: blijft het wel recht?? ELAN 4 heeft in de groep gehoord als antwoord bij de afgeleide van een parabool dat de verschillen constant blijven, dat is wel erg slim. Het zou kunnen zijn dat de lln dat nog weten van de 3e klas. Docent 5 merkt op dat ze op een gegeven moment het word symmetrie heeft genoemd – dat bleef akelig kleven … Docent 7 geeft aan dat dit een goede voorbereiding was op de toets. Duidelijk zie je dat vanwege het groepswerk sommige lln meeliften met anderen. Ook blijkt dat er meer over de leerstof wordt gepraat in positieve zin dan. Hoe deel je groepen in? Dat kan heel simpel via ordening op voornamen, huisnummers etc. om zo homogene groepen te krijgen.

Docent 4 gaat een zelfde soort les geven. Hij heeft 60 minuten, dus de grafiek kan ook nog.

16.00 – 17.00 uur: over het nieuw te kiezen meetkundeonderwerp valt van alles te zeggen. De revue passeert 4vwo of 6vwo. De keuze valt op 4vwo omdat 6vwo toch te laat is (Docent 2). Qua onderwerp gaat over tafel: de stelling van Thales, sneden door een cirkel: hoeveel stukken?. Eigenlijk gemakkelijker met algebraïsche onderwerpen zoals de formule x^2 + x + 41, die priemgetallen oplevert – maar niet altijd. Terug naar meetkunde, want dat was het idee.

Docent 1: de gereedschapskist moet worden gevuld en gemaakt, het gaat om de didactische aanpak van het meetkundeonderwijs.

Docent 6: Thales, koordenvierhoek… de lln weten niet wat ze moeten doen..

Docent 4: normaal kom je niet toe aan dit type les

Docent 5: het gaat ook om het leren goed op te schrijven, dus structuren en patronen herkennen

Docent 3: je zou de bissectricestelling kunnen nemen, niet te moeilijk. Interesse kweken is belangrijk.

Docent 7: over het algemeen is de didactiek ‘voordoen-nadoen’.

ELAN 2: de focus ligt dus op bewijzen en de motivatie om te bewijzen, heuristieken om problemen op te lossen, en het nut van bewijzen. Geogebra is een handig hulpmiddel, geen doel.

Kortom het gaat om een eerste les in de meetkunde. ELAN 1 zoekt literatuur.

17.0 0-18.00 uur: Posttest wordt afgenomen.

Ieder denkt na over een concreet voorstel om met dit onderwerp een begin te maken.

ELAN 1 (d.d. 25-01-2011)