Bijeenkomst CoL Wiskunde: 18 oktober 2010

Bijeenkomst 18 oktober van 15.00 tot 18.00 uur

Afwezig mk Docent 7

15.00 – 17.00 uur: PPT-presentaties over DE LES

Docent 2 en Docent 4 beginnen. Grondgedachte: het begrijpen van de afgeleide als de procedures worden beheerst. In de les wordt uitgebreid ingegaan op de raaklijn. Geogebra wordt gebruikt om in te zoomen – vgl wordt opgesteld – toenemend stijgend en dalend, uitmondend in opgaven in contexten. Vragen om het denken van lln bloot te leggen gaan over het begrijpen van het concept (vraag 1 en 7 zijn bewust gelijk). Een idee is om met een schaar de grafiek uit te knippen! Achteraf lig de kern bij de mate van verandering en niet bij de richtingscoëfficiënt, dat is een toepassing. Docent 2 hamert op het punt dat je in één les niet veel meer kunt aanpassen. Je zit aan G&T vast!!

Docent 1 en Docent 3 volgen. Grondgedachte: het kunnen leggen van relaties tussen verschillende representaties nog voordat de regeltjes worden beheerst. Bewust kiezen zij voor een wiskundige context, andere contexten zijn toepassingen. Mede gebaseerd op eerdere ervaringen spitst de les zich toe op het begrijpen van het concept raaklijn. Via inzoomen komt er uiteindelijk een rechte lijn op het scherm, ook als je een punt laat bewegen (met Geogebra) naar een vast punt. Er is dus één raaklijn, en één formule. De les is opgebouwd uit werkbladen uitdelen en weer innemen. De les vervolgt met een globale benadering van de afgeleide, uitzetten in een grafiek gebruikmakend van een applet. De lln krijgen vragen m.b.t. reflectie ter evaluatie.

Docent 6 en Docent 5 eindigen. Grondgedachte: blootleggen wat lln denken aan de hand van een opgavenlijst. Het gaat dan vooral om conceptuele kennis. De opdrachten zijn origineel. Het idee is dat lln in groepjes aan de vragen werken en erover praten: van een grafiek de afgeleide construeren of het omgekeerde: bij een afgeleide de grafiek construeren. Het startpunt is gegeven.

Er liggen nu drie verschillende ideeën: er moet één les komen! PAUZE ingelast als breekpunt.

Argumenten: toch zonde om die ene les te vullen met opgaven te laten maken, het middel wordt dan een doel. Theorie voorafgegaan door een introductie is dan wel waar het om gaat. Werkbladen gebruiken werkte ook goed, dus..? Via een kort rondje wordt besloten: in de les zit een introductie, en theorie, afgewisseld met opdrachten voor lln.

17.00 – 18.00 uur: Wat zijn de eigen doelen? Docent 2 vraagt naar het doel van de classificatie van de antwoorden van lln. Het was niet plezierig om dat te doenvorig jaar – ELAN 4 deed dat om af te studeren. Wat heb je eraan en wat is er vorig jaar uitgekomen? ELAN 1 noemt dat de analyse van het boek aangeeft dat er een begin is met een vraag, naar conceptuele kennis vervolgens alleen maar vragen naar procedurele kennis, eindigend in een slotvraag naar conceptuele kennis. Dat betekent dat meer afwisseling gewenst is. David Tall heeft een duidelijke mening over de didactische aanpak van de afgeleide: de weg via de embodied world naar de symbolic world, dat hoeft overigens niet altijd zo te zijn. Dit heeft dus gevolgen voor de aanpak. PAUZE ingelast als breekpunt.

Wat doen we deze les? Tweeërlei: ( I) denken lln wat de docent denkt dat ze denken, en (ii) denken lln conceptueel en hoe leg je dat vast? Uiteindelijk gaat het erom wat je ermee doet volgend jaar bijvoorbeeld. De verdeling is fifty-fifty, wellicht komt dat op hetzelfde neer?

Er is te weinig tijd om dit verder uit te diepen.

Afspraken:

Docent 2 + Docent 4 en Docent 3 + Docent 5 maken deze week een opzet voor DE LES.

Docent 1 + Docent 6 passen die aan in de herfstvakantie van bovenstaande groep.

Docent 1 + Docent 6 buigen zich over de analyse van de verwerking van de werkbladen in de week daarop.

Docent 2 + Docent 4 en Docent 3 + Docent 5 eindigen mat aanpassen in de laatste week voor de CoL op 15 november.

Er komt een andere locatie omdat we hier niet mogen eten.

Conferentie Twents Meesterschap 20-01-2011: Docent 6 en Docent 5 presenteren hoe e.e.a. in de CoL gaat.

NWD: Docent 1 probeert met ELAN 1 en ELAN 2 de wedstrijd te winnen met het indienen van een voorstel.

ELAN 2 wil graag Docent 3 of Docent 2 een keer voor VD1 vragen, maar NIETS moet, alles mag ELAN 4 is bereid.

ELAN 1 (d.d. 19-10-2010)