Bijeenkomst CoL Wiskunde: 15 november 2010

Bijeenkomst 15 november van 15.00 tot 18.00 uur LEES EVEN PRECIES, VOORAL VETGEDRUKT!

15.00 – 16.30 uur: Laten we niet vergeten collega’s erbij te betrekken.

Attentie: mail met adequate kop in de titel! Liever geen docx-documenten.

DE LES

Nulmeting (grafiek van x^2 met punt):

1.

Hoeveel raaklijnen kun je in P aan de grafiek tekenen en waarom?

2.

maak één van de opgaven (twee delen) p.5 en p.6 – WELKE?

Introductie: aardbol (de aarde is zo rond zo rond als een pannenkoek). Aanpak: uitgangspunt oudste stuk als basis met wijzigingen op grond van stuk Docent 1 en Docent 6. Idee begin in A(1,5) wordt gehonoreerd. De handgemaakte plaatjes van Docent 6 worden als scan toegevoegd. Er volgt een discussie over het al of niet noemen en gebruiken van het concept raaklijn. Besluit: geen raaklijn (klopt dat?), inzoomen op de door Docent 6 bepleitte manier, zowel links als rechts tegelijk (niet apart). Na het inzoomen terug naar de grafiek en een lijn (laten?) tekenen met die helling in punt A.

Stuk ‘Wat heb ik eraan?’ vervalt. 3. Tussenmeting: Wat is een afgeleide?

Door met stuk over hellinggrafiek en de afgeleide. Afnemend stijgend/dalend noemen. Nu volgt bij het plaatje van de grafiek van f’(x) met vier punten

4. Tussenmeting: reflectievraag, a) had je dit (rechte) verwacht? en b) Als de grafiek omhoog schuift, welke hellinggrafiek hoort daar dan bij?

5. Tussenmeting in duo’s: I krijgt een papier net een grafiek, II een leeg vel. I vertelt II hoe hij dezelfde grafiek op het lege vel krijgt (Hoe lang gaat dat duren?)

Eindmeting;

6.

Hoeveel raaklijnen kun je in P aan de grafiek tekenen en waarom?

7.

maak één van de andere opgaven (twee delen) p.5 en p.6 – WELKE?

16.30 – 17.30 uur: Hoe betrekken we collega’s erbij?

Dit is altijd moeilijk, veel te druk, moeilijk van de grond te krijgen. Ideeën:

Wandelganggesprekken

Bespreken in sectievergadering: nadruk op literatuur zoals procedureel-conceptueel (dit kan zelfs vakoverstijgend), onderzoeksresultaten vermelden

Bespreken met directie, dan moet het meetbaar zijn (Twents Meesterschap met logo van de school, in mindere mate Nieuw Archief - publicatie). Blijvend professionaliseren spreekt dir aan.

Zelf op school een lesson study traject organiseren.

Hergebruik van de materialen als dat zo te pas komt, bijv de (co)sinuswerkbladen.

Collega’s motiveren op de lange termijn: lesgeven doet ertoe, effect van uitstraling hoe leuk het is!

VERVOLG: ELAN 1 heeft gevraagd PAL’s in te laten zetten om lesson-study-bezoek (ook van collega’s) mogelijk te maken. Dat betekent dat de exacte data zsm aan ELAN 1 moeten worden doorgegeven.

Lesafspraken (klopt dit?– zsm doorgeven cc Marion Meenink):

Marianum Groenlo (Docent 1): 15-12-2010, 3e uur, 11.05 - 12.15 uur, 70 minuten
Rietveld Doetinchem (Ronnie Koolenbrander): 15-12-2010, 3e uur, 11.55 - 12.05 uur NIET HELEMAAL ZEKER
Bonhoeffer -vd Waalslaan (Docent 4): 10-01-2011, uur volgt
Noordik Almelo (Docent 2): 9-12-2010: 10.25 - 11.15 uur
Erasmus Almelo (Docent 3): 17-12-2010: 11.15-12.05 uur
Etty Hillesum Deventer (Docent 7): 14-01-2011: 13.15-14.05 uur
Carmel College Sallend Raalte (Docent 5): geeft les van Docent 7.

Extra aandachtspunten bij de les:

Alléén pen en papier op tafel, niet gommen, klad inleveren.

Volgende keer zitten we weer in gebouw Cubicus.

Wie doet verder wat? Docent 2 geeft de eerste les!

Moet het opstellen van de vgl van een raaklijn nog?!

ELAN 1 (d.d. 16-11-2010)