Bijeenkomst CoL Wiskunde: 8 februari 2010

Omschrijving bijeenkomst 8 februari 2010 van 15.00 tot 18.00 uur

Docent 2 is er niet vanwege familieomstandigheden.

15.00 - 15.15 uur: ELAN 1 blikt terug op de Conferentie Twents Meesterschap. Ieder is tevreden – zelfs managers en de faculteit TW. Vooral het enthousiasme van Docent 1, Docent 2 en Docent 3 is aanstekelijk geweest. Het is leuk om mee te maken en leuk om erover te vertellen.

Afspraken over dé les: nog niets over te zeggen – komt z.s.m. Collega’s worden zeker betrokken – maar er is zo weinig tijd (toetsen, rapportvergaderingen) dat de gesprekken steeds 1-op-1 zijn. Docent 3 vertelt dat zijn collega’s niet te porren waren voor een h- en een b-as, omdat het boek direct begint met x- en y-as. Maar er wordt ook een t genoemd – dan gaat het om de tijd, bij hoeken om graden, bij x om afstand. Randvoorwaarde is dat je maar één les hebt.

De eenheidscirkel is het denkmodel, een alfa in het hoekpunt en bij boog komt er dan een t te staan. Radialen zijn moeilijk, als het niet hoeft dan er niet aan beginnen. Toch met je van een sinus in en driehoek naar de grafiek van een sinus. Neem dan een hoek die groter is dan 90 graden.

15.15 – 16.00 uur:

De lesvoorbereiding wordt erbij gepakt. In ieder geval moet er worden aangesloten bij de kennis uit de 3e klas. Benadruk de lengte van de hypotenusa >1, kan in een vraag. Dan naar de eenheidscirkel. Dan vragen naar sinus van 120 graden? Het gaat nog steeds om het blootleggen van wat leerlingen denken. Daarvoor gebruiken we tussentijdse vragen. Vraag 3 is een evaluatievraag. Nu komt het schema met wortels en hoeken + de regelmaat. Doen we daar iets mee? Waarom niet ½ V5? Het doel is het gebruik van het denkmodel en niet de regelmaat van een rijtje getallen. Hoe met het denkmodel omgaan? Alleen 30, 45 en 60 graden tekenen en dan punten met coördinaten die cos en sin van de hoek voorstellen. Moet er dan niet gevraagd worden zelf iets in de eenheidscirkel te zetten of de sin van een negatieve hoek weergeven? Schatten? Redeneren aan de hand van het denkmodel is essentieel. Dat is de structuur.

16.00 – 18.00 uur:

Nu volgt de evaluatie van de vragen.

Vraag 1: gaat om voorkennis ophalen, iets als: schrijf op wat je weet allemaal weet van de sinus (i)

Vraag 2: belangrijk is dat een sinus een verhouding is, dus vragen naar de eenheid (hoek in graden, lengte in cm, wat is dan sin (x)). Hier meteen een stap in de richting van natuurkunde ( e).

Vraag 3: twee keer dezelfde vraag, voor en na het gebruik van de applet, vraag 4 meenemen. ( e).

Vraag 5: weg, wordt: invullen van de sinus van een stompe of negatieve hoek (e).

Vraag 6: schatten, zonder gebruik van de GRM (i)

Hard gewerkt deze keer!!

ELAN 1 (d.d. 09-02-2010)