Bijeenkomst CoL Wiskunde: 30 juni 2009

Beschrijving bijeenkomst 30 juni 2009 van 16.00 tot 19.00 uur

Check of iedereen aanwezig is, ELAN 4 is mkg afwezig.

16.00-16.05 uur: ELAN 1 leidt in verduidelijkt de rol van ELAN 2, ELAN 3 en ELAN 4. ELAN 2 leidt de bijeenkomsten, ELAN 3 bewaakt de wiskundige correctheid en maakt de jaarplanning die ook op de website komt te staan, ELAN 4 bewaakt de praktische haalbaarheid in de klas. ELAN 1 blijft eindverantwoordelijk. In de maanden sept-dec verbljift ELAN 1 in Warwick, ze probeert bij de CoL-bijeenkomsten desondanks toch aanwezig te zijn, gewapend met de input van David Tall. Daarom is een strakke planning noodzakelijk. ELAN 1 checkt of iedereen van zijn leidinggevende tijd heeft gekregen voor deelname aan de CoL. Als er problemen zijn zal PB die op directieniveau oplossen.

16.05-16.20 uur: ELAN 1 geeft informatie over de consequenties van het deelnemen aan een CoL.

Het is een netwerk van onderzoekers waarin onderzoeksbevindingen centraal staan. In dit geval gaat het om onderzoek naar het leren van docenten. Dat betekent dat: in de bijeenkomsten de leiding wordt gegeven en genomen door ELAN 2, Collers goed naar elkaar luisteren, Collers in staat zijn onderzoeksresultaten (van anderen) aan elkaar te presenteren, en vervolgstappen kunnen zetten op grond van nieuwe informatie. Ieder is aanwezig bij de bijeenkomsten. Marion Meenink is het praktische aanspreekpunt. Zij beheert de website die voor dit doel wordt aangemaakt. Op de website staan alle relevante documenten, data en kan werk worden ingeleverd. De CoL-bijeenkomsten worden opgenomen en uitgetypt door een studentassistent.

16.20-17.00 uur: ELAN 2 geeft uitleg over de gang van zaken: onderzoek en onderzoeksinstrumenten. Zij gaat in op de context: professionaliseren van docenten en betrekt daarbij de verwachtingen van de docenten in de vorm van een vraag- en antwoord. ELAN 2 legt uit dat het onderzoek gaat om professionalisering van docenten waarbij de term PCK een sleutelrol vervult. Zij zoomt in op het accent op wiskundige begrippen en de vertaling daarvan naar de klas in de vorm van instructie (=didactiek) op grond van doelen over het leren en onderwijzen van wiskunde. Zij benadrukt dat het tot kerst in een pilot gaat over het begrip afgeleide, na Kerst volgt het begrip (co)sinus. Aan de orde komt de dataverzameling (pretest aan het begin, posttest aan het eind, observatielijst bij uitvoering van de les in de klas en evaluatielijst na de uitvoering van de les op de school), -verwerking via de checklisten over doelen en instructie en –analyse door te rubriceren en naar de invloed van de literatuur, de CoL-bijeenkomsten of de lespraktijk (model van Clarke). ELAN 2 gaat in op het fenomeen lesson study, lesontwerp dat wordt geobserveerd door collega’s en belangstellenden van buitenaf. Ze legt uit wat dat betekent en benadrukt dat het onderzoek zich richt op deze 6 docenten (niet hun collega’s) en hoe zij zich professionaliseren (PCK ontwikkelen). ELAN 2 besluit met de exacte gegevens over de datum/week van afname van DE les over de afgeleide in vwo-5 op school.

17.00-17.50 uur: afname pretest, 10 minuten per vraag, bladzijde voor bladzijde.

PAUZE met broodjes

18. 30 uur: ELAN 1 deelt literatuur uit en licht die kort toe. Voor de eerste bijeenkomst in augustus bereidt iedereen een korte PPT-presentatie van maximaal 15 minuten voor waarin de inhoud van het artikel duidelijk en een voorzichtige link naar de introductie van het begrip afgeleide wordt gelegd.

18.50 uur: ELAN 1 maakt vervolgafspraken: datum eerste maandagmiddagbijeenkomst in augustus, ieder informeert collega’s, website met alle afspraken en info. ELAN 1 verwerkt de pretest op grond waarvan het vervolg wordt vastgesteld: het ontwerp van een les samen met een aantal Collers.