Bijeenkomst CoL Wiskunde: 28 juni 2010

Beschrijving bijeenkomst 28 juni 2010 van 15.00 tot 21.00 uur

Volgend jaar doen in ieder geval mee: Chantal Ooms van het Etty Hillesumlyceum, Gaspare Campisi van het Jacobus College en Ronnie Koolenbrander van het Rietveld Lyceum.

Er wordt voor certificaten gezorgd.

Terugblik ORD:

-

Vakdidactisch inhoudelijk, collega’s vonden het leuk, ik ben helemaal geïnspireerd (Docent 1)

-

Mooi, wetenschappelijke discussie – ook met Jan van Driel, wiskundeonderwijs opnieuw definiëren; ook nog reactie in de WiskundeE-brief, zou Thomas Cool het zaakje in beweging krijgen? (Docent 2)

-

Tall overtuigd van zichzelf, hoezo lesson study mislukt? Had tactischer gekund. Het gaat om lokale rechtheid – discontinuïteit komt niet aan de orde (ELAN 4)

-

Er is een verschil tussen de lesson study-benadering in Japan en in Singapore. In Japan is het formeel en strikt volgens de regels, in Singapore gaat het om het principe. Wel heeft Tall duidelijk en terecht aangegeven dat we veel te snel tevreden zijn over onszelf – we hadden veel kritischer moeten zijn - en dat effecten van lesson study niet alleen gaan over de voorbereiding van één les gaan, maar verder en dieper (ELAN 5)

-

We hadden vooraf beter in kaart moeten bregen wat ieders rol in het onderzoek is. Daarnaast is de disseminatie een punt van zorg – hoe krijg je de secties mee? (ELAN 3)

-

Extreme discussie, de conrector was er ook bij – heel goed (Docent 3)

Vaststellen van classificatie:

Bij de docenten heeft ieder eerts individueel de zaak geclassificeerd (70% overeenstemming) en daarna naast elkaar gelegd.10% op basis van overleg en 20% op basis van ‘meerderheid van stemmen’ tot één lijst gekomen. De verschillen haden te maken met vergissingen, niet principieel zijn – soms is de tijd gewoon op. In het totaal was er één doublant bij.

ELAN 2 gaat naar de voetbal

De lijst van de drie docenten wordt nu naast de lijst van Student 1 gelegd. Vraag 6 heeft de meeste verschillen. De vraag is niet duidelijk – docenten gaan accoord met de classificatie van Student 1. Student 1 staat er verder vanaf en heeft de minste neiging om te interpreteren. De GR had in geen van de gevallen gebruikt mogen worden. Nu wordt de classificatie daardoor diffuus. De door ELAN 4 en Student 1 geformuleerde criteria zijn kennelijk nóg niet scherp genoeg. De grootste verschillen passeren de revue. Het doel blijft het in kaart brengen van het denken van leerlingen. Daarom, vanwege de tijd stoppen we. Er zijn geen systematische verschillen meer te constateren, wel sporadische verschillen. Er wordt, ter controle, nog een laatste poging gedaan: Weer gaat het om interpretatie van de docenten.

Posttest en exit-interview worden afgewerkt. Afspraken volgen via mail ELAN 1 (30-06-2010)