Bijeenkomst CoL Wiskunde: 23 november 2009

Omschrijving bijeenkomst 23 november 2009 van 15.00 tot 18.00 uur

Docent 4 en Docent 5 zijn afwezig, geen tijd, TV is er als geïnteresseerde bij.

15.00 - 15.05 uur: ELAN 1 noemt de aanwezigheidsproblematiek: prof. dr. JMP neemt actie.

15.15 – 16.00 uur: bespreking les Docent 2 (16-11). Helaas lln stellen geen vragen – en als die er waren was het zo opgelost. Docent 2 begon met lijn door 2 pt, dan lijn door 1 pt (wapperen met hand). Via inzoomen zie je dat je 1 pt terecht komt, ook al zou je in die situatie een 2e punt willen kiezen dan gaat dat fout –het 2e punt wordt direct het al bestaande punt in de uitgerekte situatie. Er werden niet veel (open) vragen gesteld – de lln konden het verhaal aan alle kanten goed volgen. Er komt een discussie op gang over het al of niet gebruiken van de pc (applet). Er zijn voors en tegens: je doet wat je anders niet kunt doen (inzoomen en constateren dat het nieuwe pt niet wordt gepakt, of meer interactie bewerkstelligen en de zaak in een olg aan de orde stellen, zonder pc. ELAN 2: Dit is een oude discussie: media beïnvloeden het leren onder geen enkele conditie. Media zijn het voertuig dat instructie aflevert en hebben niets van doen met de prestaties van leerlingen. De instructie methoden zorgen ervoor dat er geleerd wordt (Clark). Media hebben allemaal verschillende karakteristieke eigenschappen. Bepaalde karakteristieken van media hebben de potentie om leerlingen te helpen bij het construeren van kennis (Kozma).

De evaluatie had weinig opbrengst omdat de observator geen vragen had kunnen vaststellen. Alleen de field notes boden wat aanknopingspunten voor reflectie op het feit dat er gaan vragen zijn gesteld. Misschien volgende keer groepen observeren? Speelt ook mee dat deze paragraaf achter in het hfdst staat en dat lln zelf al veel verder zijn. De aanpak van G&T is erg instrumenteel – een uitgewerkt voorbeeld en dan nadoen. Pas veel later bijvoorbeeld in een volgend schooljaar kun je wel met succes terugkijken op het relationele van een begrip of proces. Tijdgebrek wordt genoemd – er is geen tijd om lln zelf dingen te laten ontdekken. G&T is gemaakt om zelfstandig door te nemen. Maar hoe kun je dan het denken van lln in kaart brengen blijft de vraag? Je zou tussendoor opdrachten kunnen geven – dan heb je iets op papier. Dan wel goed nadenken over de formulering. Kortom: je zou groepen kunnen observeren, meer mensen van buiten erbij kunnen betrekken om te observeren, of een ander de les laten geven. Vraag is wanneer de lln een vraag hadden kunnen stellen? Door het tempo komen er geen vragen. Dus zou je nieuwsgierigheid moeten aan wakkeren, uitgaande van het feit dat de meeste lln niet intrinsiek gemotiveerd zijn. De Wag Meth doet dat veel beter. Lln worden wiskundig uitgedaagd en geprikkeld om vragen te stellen en niet om sommen af te krijgen. Het moeten de vragen van de lln blijven, niet die van de leraar. Intrinsieke motivatie is alleen van toepassing bij Wiskunde D, daar maakt het niet uit wat je doet. Van elk onderwerp is iets moois te maken, bijv. ruimtefiguren met doorsneden door 3 pt als het maar niet stof is die in het boek staat. Dan komt de vrijwilligheid om de hoek kijken en dat is essentieel. Docent 2 bekijkt nog de eigen video.

16.00-17.00 uur: bespreking les Docent 3 (20-11). Docent 3 heeft een A4 uitgedeeld met een grafiek van een parabool met 2 verscherpt en op de achterkant dezelfde grafiek met 1 pt. Eerst helling uitgerekend met graf van 2 pt, dan zelf raaklijn trekken en helling bepalen. Opvallend dat niemand pt P gebruikt, wel het snijdt met de X-as en een pt ver wDocent 4 (zoals bij natuurk) of alleen van P naar de X-as. Expres gevraagd naar 1 decimaal achter de komma, de eenheden op de assen zijn aangepast (minder snel af te lezen). Doordat lln allemaal bezig zijn, komen vanzelf de vragen, die ze overigens meestal aan hun buurman stellen. In dit geval kwamen er allerlei bijna-6 antwoorden uit. Dat geeft voldoende stof tot vragen en discussie. Als docent heb je de tijd om rond te lopen en te kijken wat lln doen. De stap naar een nieuw punt een eindje verderop is logisch (3+h) en ook het idee dat die h zo klein wordt dat ie bijna 0 wordt. Dus ook hier weinig vragen naar wel overleg met de buurman. Toch is de vraag bijna onhoorbaar gesteld ‘delen door 0’? Dit heeft Docent 3 meteen klassikaal opgepakt en uit de doeken gedaan. Rare truc: komt later terug.

De evaluatie was geen lesuur vanwege het drukke lesleven van Docent 3. Docent 3 geeft aan eerder gestopt te zijn, en ook gelegenheid te willen geven voor vragen, anders kunnen de lln niet verder. Hij hanteert een blocnote waarin hij een blaadje afscheurt als hij een ln een antwoord heeft gegeven. De regel is: wie het eerst zijn hand opsteekt krijgt een beurt. Na het vertrek van Docent 3 nog een lesuur doorgepraat met de observator, die zegt veel geleerd te hebben van deze aanpak in zijn algemeenheid. Sommige lln denken direct aan natuurkunde maar dat is er weer een verschil met wiskunde A-lln.

Wat was nu het verschil tussen beide lessen? De één met animaties, de ander met meer interactie uit de klas. Maar wat nu aanbevelen??

17.00-18.00 uur: voorbespreking van de les van Docent 1. Docent 1 wil vasthouden aan zijn eigen lesplan, uitgaande van een introductie gebaseerd op algemene wiskundige begrippen. De les is 10 december, de Van Hiele-dag, van 12.15 tot 13.25 uur (70 minuten). Misschien kan ELAN 5? De vraag is nu: hoe laat je lln praten? Docent 1 wil geen groepswerk, dat gebeurt niet meer in de bovenbouw. Het idee van halverwege vragen laten opschrijven is misschien een goed idee. Dat zou ook nog in tweetallen kunnen om de onderlinge discussie te bevorderen…. Docent 3 en Docent 2 beloven Docent 1 te ondersteunen.

ELAN 1 (d.d. 25-11-2009)