Bijeenkomst CoL Wiskunde: 22 maart 2010

Beschrijving bijeenkomst 22 maart van 15.00 tot 18.00 uur

Volgende bijeenkomst maandag 19 april, les Docent 1 - 14 april 9.20 tot 10.50 uur.

15.00 – 16.00 uur: ELAN 1 blikt terug op bezoek bij David. Uitgangspunt: Eerst waren er twee subgroepen later bleef er één groep over. Onderling verschilden de groepen; nadruk op wiskundig begrijpen versus procedures leren om problemen op te lossen. Analyse pilot: les Docent 2, applet local straightness gevolgd door h-> 0 richting limiet dus; les Docent 3, nadruk raaklijn als noodzakelijk subbegrip met blaadje waarop elke lln een raaklijn tekent, discussie over verschillende rico’s; les Docent 1, schriftelijke vragen om het denken van lln bloot te leggen nadruk op de relatie tussen formule en grafiek van raaklijn. Reactie van David: wat is er van local straightness overgebleven? Steeds blijft de limiet uiteindelijk overheersen, en dat gewiebel van de raaklijn dient geen doel omdat het toch om de afgeleide gaat?

Waar ligt dat aan en hoe komt dat? Aan de methode komt al snel naar boven – de methode werkt verstikkend. Het gaat om het streven naar een maximaal resultaat. Het gevolg van de methode is dat docenten niet meer zelf hoeven na te denken, en ook lln hoeven niet meer zo na te denken – langzaam maar zeker wordt dat verleerd. Alleen het resultaat telt. Docenten plannen een hoofdstuk, en weten precies hoe lang ze ergens over doen. Docenten weten ook wat ze in een les af moeten hebben. In dit geval gaven ze ook nog les aan een klas van een collega – een extra handicap. Misschien hadden ze achteraf wel teveel gewild in één les. Nu zouden ze het achteraf weer zo doen – werken naar de limiet zonder die te noemen, want je moet dat toch wel weten op deze manier. Het idee om eerst bij de grafiek stil te staan en die als leidraad te gebruiken is toch wel heel anders, omdat het rekenen en het gebruik van de GRM dan echt naar de achtergrond verdwijnt. Deze methode doen ze allang zo en bevalt goed.

Het raaklijnconcept is een essentieel onderdeel van de afgeleide. En dat concept bleek dus echt een probleem voor lln te zijn als je dat gaat tekenen: lln kwamen tot verschillende rico’s als vanzelf. Vooral bij de les van Docent 1 kwam het verschil met de formule naar voren. Tekenen en rekenen zijn twee verschillende zaken

Bovendien was dit niet echt een introductie. Aan de paragraaf ging een heel stuk differentiequotiënt vooraf. Daarmee was de kiem gelegd voor het gebruiken van steeds kleinere stukjes h->0. Even komt het begrip snelheid weer om de hoek kijken – maar er was afgesproken hier niets mee to doen: alleen wiskunde.

In deze les is de meerwaarde dat lln hebben leren kijken naar plaatjes! Er is een discrepantie geconstateerd door hen met het rekenen met formules. Er is gestreefd naar de nadruk op inzicht en dat is gelukt. Volgend jaar zouden ze het echt weer zo doen – ook dus vanwege dat wat ervoor in het boek staat. Het gaat toch om het inzicht tenslotte.

Moeilijke zaken zoals discontinuïteit komt niet meer in de schoolboeken voor, dus is er ook geen probleem – waarom zou je die dan creëren? Bij wiskunde D kan dat wel, daar is tijd en bepaal je je eigen programma omdat er alleen maar een schoolexamen is. Meestal zijn dingen buiten het boek om veel interessanter lln zijn dan gemotiveerder. Als het te moeilijk is, of ze moeten te lang nadenken dan haken lln af.

De aanpak van Docent 1 was een rechtstreeks vervolg op Docent 2 en Docent 3. Hij moest vragen bedenken. Eén open vraag had ook gekund maar dan kom je weer met de organisatie in de knoei. Een volgende keer zou Docent 1 betere vragen bedenken. Kiezen: één open vraag of meer kortere. De voorkeur gaat uit naar meer kortere vragen, dan houd je het meer in de hand.

David was wel tevreden over de aanpak van de (co)sinus, heel goed. Dat komt ook omdat dit wel echt een begin was. De les van Docent 2 liep prima. De eerste open vraag was goed: Schrijf op wat je weet over de sinus. Toch was lang niet alles op zo’n afstand te lezen. lln zeggen dat niet, ook vragen ze niet naar de betekenis van sqrt bijvoorbeeld. – Docent 3 kon er nog veel van meepikken, bijv. dat lln alles moeten inleveren, soort klad dus. De les van Docent 3 liep ook prima er waren veel observanten, ook nog eens zes toppers die elk een groepje in de gaten hielden, er was voldoende tijd. Radialen zijn bewust uitgesteld. Docent 3 realiseerde zich achteraf dat er ook doublanten tussen zaten. De boeken zaten in de tas dus die speelden geen rol.

Volgende keer de GRM er niet bij laten houden.

Na vraag 5 een vraag naar sin 32 en daarna sin 50. Geen eenheidscirkel geven, dat moeten lln zelf maar doen. Het gaat toch om het inzicht.

Geleerd van de pilotperiode: inzicht bevorderende vragen stellen. Dat betekent open vragen en het puzzelen stimuleren. Maar ja, dat zijn lln een beetje ontwend inmiddels met G&T zeker.

Afspraak: volgend jaar gaan we door, als er 6 docenten bijkomen, krijgt ieder als expert een tweetal novices onder zijn hoede, Er komt een certificaat, ook voor dit jaar. ELAN 1 bezoekt de scholen van Docent 1 en Docent 2 ivm participatie volgend jaar.

Ieder gaat labelen: p(rocedureel) en c(onceptueel) denken samen compressie dat is beter dan relationeel en instrumenteel begrijpen omdat je dat nauwelijks kunt onderscheiden, ook e(mbodied) en s(ymbolic). De bedoeling is om tot uitgeschreven criteria te komen. Docent 2 en Docent 3 beginnen niet met hun eigen situatie. Docent 1 doet alles – later proberen tot overeenstemming te komen wat betreft de omschrijving van criteria. Volgende keer komt alles in SPSS. ELAN 5 zorgt voor een gedownloade versie van SPSS.

ELAN 1 (23-03-2010)