Bijeenkomst CoL Wiskunde:18 januari 2010

Omschrijving bijeenkomst 18 januari 2010 van 15.00 tot 18.00 uur

Docent 4 en Docent 5 zijn afwezig, Docent 4 heeft niet meer gereageerd. ELAN 3 en ELAN 5 zijn afwezig, ELAN 3 komt later.

15.00 - 15.15 uur: ELAN 1 gaat in op het voorstel voor een symposium op de ORD, één paper over de professionele ontwikkeling van de groep, en één over de didactiek wat betreft de afgeleide. ELAN 1 schrijft een overkoepelend voorstel voor het symposium zelf, 15-02 moet het weg zijn. ELAN 1 is bezig de gegevens van Docent 1 in SPSS te zetten. Resultaten volgen zsm.

28-01 is Twents Meesterschap, ELAN 1 heeft een PPT gemaakt, Docent 1, Docent 2 en Docent 3 komen met een aantal sheets voor hun eigen deel, elk 10 min. ELAN 1 sluit die in. Docent 2 zit met zijn lessen, ELAN 1 vraagt ELAN 5 om deze lessen over te nemen.

Dè lessen zijn in de eerste week van maart, bij Docent 1 wordt dat later. Er komt een nieuw rooster dus er is nog geen exact tijdstip te noemen.

15.15 – 16.00 uur: ELAN 2 gaat in op de literatuur:

- Blachett , N. & Tall, D.O. (1991) Gender and the versatile learning of trigonometry using computer software, & Tall. Proceedings of the International Group for the Psychology of Mathematics Education XV, Assisi, Italy, vol 1 pp. 144-151. Niet zo bruikbaar.

- Ninness, C., Dixon, M., Barnes-Holmes, D., Rehfeldt, R.A. (2009). Constructing and deriving reciprocal trigonometric relations: a functional analytic approach. Journal of applied behavior analyses, Vol 42, pp. 191-208. Helemaal niet bruikbaar!

- Flores, A. (1999). The law of cosines: connections for future teachers. Volume IX, 2. Leuk toch wel.

- Tall. D.O. (2007). Teachers as Mentors to encourage both power and simplicity in active

mathematical learning. Heel goed bruikbaar: de theorie is helder beschreven, mooi algemeen verhaal.

WE moeten het dus doen met de algemene aanwijzingen van David Tall. Er ontstaat een inhoudelijke discussie over wat nu een sinus is: een getal tussen 0 en 1? Een verhouding? Lln hebben in klas 3 een zuiver meetkundige introductie gehad – driehoeken met definities, dat is het uitgangspunt. Het doel is toch een functievoorschrift. Er vindt dus een overgang plaats van meetkunde naar analyse. Waar begin je dan? Aansluiten: beginnen bij een wave, de eigenschappen van het functievoorschrift: periodiciteit. Normaal gaat het in de boeken altijd via de eenheidscirkel, b-as (breedte) en een h-as (hoogte) dat sluit aan bij de meetkunde van klas 3 en werkt altijd goed is de ervaring. Radialen uitstellen, dat is veel te ingewikkeld - hoewel je dat wel nodig hebt als het om grafieken gaat – het uitrollen van de gegevens op de eenheidscirkel. Graden zijn voor kinderen toch iets heel anders dan radialen. Radialen kun je zo koppelen aan cirkelbogen. Of moet je juist de bijzondere 30-45-60-90-graden gevallen extra benadrukken, dat moet een automatisme zijn. Je kunt dat zo een cirkel trekken, een eenheidscirkel dat werkt ook altijd goed zo is de ervaring. Maar is dat zo, waarom dan? Het doel moet in de gaten gehouden worden en de start van de instructie is van belang. ELAN 1 noemt de gegevens van de pilot: nadruk het doel waren het begrippen van wiskundige begrippen, en dan wel met de nadruk op structuren, is de eenheidcirkel dan een denkmodel? Als je de eenheidscirkel goed begrijpt heeft dat de functie van het vaasmodel bij de statistiek.

16.00 – 17.30 uur: ELAN 4 komt binnen en ELAN 2 geeft een korte intro-samenvatting. Er zijn drie verschillende invalshoeken: beginnen met speciale 30-45-60-90 gevallen en dan overstap naar cirkelrand van eenheidscirkel, assenstelsel aanbrengen, en dan kwadranten; meteen eenheidscirkel met assenstelsel introduceren, de sinus met bijzondere gevallen daarin aangeven en ingaan op kwadranten; oprakelen van bijzondere gevallen, dan een cirkelrand en overstappen op de eenheidscirkel. Het lange termijn doel is dan de overstap naar de analyse. De omslag van het begrip hoek-verhouding, naar radiaal (getal) –verhouding en periodiciteit door de kwadranten erbij te betrekken.

ELAN 4: begin eens alleen in het 1e kwadrant: en zet hoek af tegen sinus van die hoek. Wat moet je dan doen als je boven de 90 graden komt, bijvoorbeeld 100 graden? Neem GRM. Al doorpratend, het gaat dan om een stompe hoek, dus je kunt ook direct bij de meetkunde uit klas 3 aansluiten. De vraag is wat de sinus van een stompe hoek is?

Volgende keer komen we hierop terug: hoe starten als er een overstap gemaakt moet worden van meetkunde naar analyse, de cruciale rol van het wiskundige begrip eenheidscirkel en de actieve inzet (uitdaging) van lln. Wat is de sinus, daar gaat het om.

17.30 uur: we stoppen want er zijn geen broodjes, het is wat……..

ELAN 1 (d.d. 20-01-2010)