Bijeenkomst CoL Wiskunde: 19 april 2010

Beschrijving bijeenkomst 19 april 2010 van 15.00 tot 18.00 uur

Volgende bijeenkomst maandag 10 mei, afsluiting maandag 28 juni ná de ORD

Afwezig (mk) Docent 1, Student 1 (masterstudent MSec-math) als extra versterking.

15.00 – 15.30 uur: ELAN 1 turft of ieder kan blijven volgend jaar, als expert. Docent 3 is binnen, Docent 2 gebruikt de redenering van Docent 3 en is in gesprek. Docent 1 is ook in gesprek. Nieuwe aanwas: Chantal Ooms (Deventer) uit de cursus Vakcoach, Karin Kievitsbosch (Raalte) heeft telefonisch contact gehad met Docent 3, Gaspare Campisi (Jacobus Enschede) - ELAN 4 trekt daar extra aan, Paul vd Veen via ELAN 1 – is de vraag: wel erg druk voor hem ivm Wiskunde D, Frans de Kogel ook Wiskunde D loopt via ELAN 3, Connie Larmené is de vraag via ELAN 3, Hardenberg – wellicht via ELAN 4?

Er wordt een foto genomen voor Euclides, illustratie bij het artikel.

ELAN 1 heeft fouten gemaakt bij de verwerking van de gegevens over doelen en instructie in de pilotperiode. ELAN 1 heeft dit gecorrigeerd en legt de resultaten alsnog voor. Algemeen blijft de conclusie dat GRM en pc-gebruik laag staat. Dat klopt. Opvallend bij Docent 2 is het verschil tussen ‘structuur als basis voor het denken’ +, en ‘axioma’s en definities als uitgangspunt’ -. Dit heeft te maken met de woorden ‘basis’ en ‘uitgangspunt’. Deductief redeneren is in algemene zin opgewaardeerd. Procedures leren om problemen op te lossen is gestegen bij Docent 3. Inductief redeneren bij Docent 1. Algemeen erkenning bij het niet meenemen van de waarderingen 5 t/m 8 (de vergaarbak).

Toch is na de pilot bewust ingezoomd op structuur. Achteraf is iedereen meer op de wiskunde ingegaan. En achteraf ook met David Tall eens, dat local straightness een zeer juiste benadering is van het begrip afgeleide. Helaas zit het boek dan weer dwars. Het gaat toch achteraf niet om alleen om het beheersen van de truc, je wilt meer bereiken. En het is ook goed om lln tijd te gunnen om na te denken – meestal ben je als docent geneigd (omdat je onder tijdsdruk staat) om dan maar het antwoord te geven. De aanpak is toch steeds afhankelijk van het onderwerp. Maar centraal staat dat je probeert lln onder woorden te laten brengen wat ze denken. Het gesprek blijft belangrijk. Achteraf is er een stuk bewustwording opgetreden over het eigen lesgeven. En praktisch gesproken soms wat af te willen en kunnen wijken van het boek, hoe lastig dat ook is. Dat is toch ook de lol van het lesgeven. Lesgeven is meer dan een verhaal vertellen, het is juist lln aan het denken proberen te zetten. Het meest vervelend zijn die vergaderingen steeds en dan die proefwerken, het nakijken en die extra herkansingen die er steeds weer bijkomen.

16.00-17.00 uur ELAN 2 vraagt Student 1 zijn bevindingen van de les van Docent 1 de revue te laten passeren.

Schrijf alles op wat je weet over sinus.

Er wordt geen driehoek getekend, wel melding gemaakt van de sinusregel.

De eenheid voor hoeken is graden,.. Kun je de sinus van 1200 bepalen

Docent 1 komt er niet op terug – lang niet iedereen doet dat goed.

Waarom maken we gebruik van een cirkel waarvan de straal 1?

Docent 1 heeft dat goed geïntroduceerd, stapje voor stapje. Maar of het is overgekomen? De stap naar de applet ging snel. Nauwelijks gepraat over x- en y-as, dat moet toch wel omdat lln zich gaan vergissen.

Lln stellen geen vragen – blijft ook een beetje liggen. Er ontstaat een discussie over het al of niet tekenen van een stomphoekige driehoek, eigenlijk laat je die los als je het 1e kwadrant verlaat. En een negatieve hoek is dat wel een hoek? Eigenlijk is het één groot abstractieproces: driehoek loslaten, hoeken loslaten, alleen waarden houd je over.

Het invullen van de waarden bij de eenheidscirkel ging prima, een topper! Daarna bij de vraag naar 40 graden, kwam er soms geen antwoord – nu wordt het duidelijk wie het echt begrepen hebben. Moet je nu weer een cirkel tekenen? Maar dan moet de straal wel één zijn, anders wordt het wel ingewikkeld. De laatste vraag is ook zeer verschillend ingevuld. Nu is het de vraag wat er op papier is gezet door de lln.

We spreken af dat eerst Student 1 een criteriumlijst probeert op te stellen over: instrumenteel dan wel relationeel begrijpen, en de embodied en symbolic world van Tall. 10 mei a.s. liggen de beschrijvingen er. Als de beschrijvingen werkbaar zijn, gaan de anderen met die criteria aan de slag. Bij onenigheid volgt discussie, als er geen unanimiteit ontstaat, beslist het aantal – mogelijk bij een oneven aantal.

ELAN 1 zorgt ervoor dat nog deze week Docenten 1, 2 en 3 de conceptversies van de ORD-artikelen krijgen. Docenten 1 en 2 willen wel presenteren. Vragen en discussiepunten worden door de hele groep opgepakt, daar staat de presentator niet alleen voor.

24 juni is de ORD-dag. David Tall komt ook en houdt een verhaal ’s morgens. Locatie niet op de UT, zie http://www.utwente.nl/gw/ord2010/ . Docenten 1 en 2 presenteren, ELAN 1 maakt de PPT’s.

ELAN 1 (20-04-2010)