Bijeenkomst CoL Wiskunde: 14 december 2009

Omschrijving bijeenkomst 14 2009 december van 15.00 tot 18.00 uur

DOCENT 4 en Docent 5 zijn afwezig, we proberen Docent 4 er weer bij te trekken (Docent 1 en ELAN 1)

15.00 - 15.05 uur: ELAN 1 noemt de aanwezigheidsproblematiek en de blikt vooruit in de tijd.

15.05 – 16.00 uur: Bespreking les Docent 1 (10-12). De les van Docent 1 duurde 70 minuten. Drie observatoren hebben de les kunnen observeren. Helaas is er geen video gemaakt. Wel zijn er data verzameld in de vorm van 8 schriftelijke antwoorden of vragen. De stof was achteraf teveel voor één les. Lln vinden de raaklijn toch een moeilijk begrip. Het gebruik van een Δ had beter een h kunnen zijn. Er kwamen veel verschillende reacties op de vraag water verandert aan de formule als je de helling wilt weten op het interval [3, 3+ Δx]. Voor lln is er toch een kloof tussen tekenen en berekenen. Het wiebelen van de raaklijn wordt expliciet door lln genoemd. Aan de nadere kant vragen lln zich af wat wiebelen is? Het opstellen van de formule die de relatie weergeeft is moeilijk. Er is geen goed beeld van het concept ‘raken’. Het gebruik van de computer was prachtig, bij delen door nul zag je dat er niets gebeurde! Het gebruik van invulformulieren is een aanrader. Opvallend is dat lln 2/4 direct definiëren als 0,5. Verder is de term ‘schampen’ een hele mooie als het om raken gaat. Een raaklijn aan een cirkel kan het wiebeleffect goed weergeven, of juist het evenwijdig opschuiven. De introductie van de raaklijn kwam een beetje uit de lucht vallen. Het beeld van een skiër is ook een aardig beeld.

De antwoorden op vragen worden nu doorgenomen. Bij de vragen naar de formule van de raaklijn en het probleem daarbij merken lln op: je hebt maar één punt, je moet het gemiddelde nemen, ik zie al dat het 6 is, kan niet je hebt maar één snijpunt. Bij de vragen naar de verandering van de formule en de limietdefinitie merken lln op: Δx is dichtbij x, Δx opschuiven, Δx = 0, Δ weg, in de grafiek?, 2 punten dicht bij elkaar wordt 1 punt. Bij de vragen naar het effect als Δx = 0 had de vraag beter in termen van samenvallen gesteld kunnen worden. Bij de vragen over het wiebelen van de raaklijn en het berekenen van de afgeleide merken lln op: wiebelen?, er ontstaat één raakpunt B->A.

In de reflectie komt aan de orde hoe belangrijk de randvoorwaarden zijn. Verder voelt iedereen zich weer ‘op scherp gezet’. Er wordt opnieuw nagedacht over de eigen aanpak – verdieping om alles gestructureerd in de kinderziel te laten landen. Het contact met collega’s van andere scholen wordt als verrijkend ervaren. Je ziet weer dat het dezelfde problemen zijn waar anderen tegenop lopen: de school – de schoolleiding – het systeem. Het zijn allemaal dezelfde verhalen. In algemene zin is men behoorlijk afgeknapt op de organisatie, die niet naar de lln kijkt maar naar de buitenkant. Eigenlijk zou Jules als professor zich eens op de school moeten laten zien dat vinden ze prachtig! Een professor die heeft uitstraling, en als die iets zegt dàn luisteren ze wel. Flyers hoef je echt niet te verspreiden, die verdwijnen direct in de prullenbak. Een persoonlijke benadering werkt nog steedset beste. Graag lezen we de uitgetypte verslagen van de CoL-bijeenkomsten.

Docent 1 zorgt dat iedereen een verwerking van de gegeven antwoorden krijgt.

Het begrip (co)sinus is half februari (Docent 3) aan de orde, dat betekent dat we 4-1 weer verder gaan.

16.00 – de posttest wordt afgenomen en daarna wat exit-interview vragen. Er was tijd over deze keer.

ELAN 1 (d.d. 16-12-2009)