Bijeenkomst CoL Wiskunde: 12 oktober 2009

Omschrijving bijeenkomst 12 oktober van 15.00 tot 18.00 uur

Docent 5 is afwezig, toetsweek.

15.05 - 15.10 uur: ELAN 1 herinnert aan een stuk voor het Archief over de CoL, ELAN 4maakt een voorzet. We mikken op het juni nummer, inleverdatum eind januari. 10-12 is er Van Hiele-middag.

15.15 – 16.00 uur: bespreking lesplan met collega’s op school. Docent 4 heeft het lesplan aan collega’s (2 2e graders en 2 1e graders – geen verschil in de discussie) doorgestuurd – daarna een gesprek gehad (verslag in bezit). Er springt uit dat de animaties met Geogebra een toegevoegde waarde hebben (inzoomen kun je nu eenmaal niet op het bord, dat wordt een rommel). Lln zien op die manier wat er gebeurt. Formaliseren moet ècht, daar is iedereen het mee eens – benadering van ‘boven af’ geniet de voorkeur toch. Limiet wel gebruiken (voor later ook) – een andere gedachte kwam niet op. Op natuurkunde-inbedding komen ze niet. Docent 1 heeft gesproken met (2 1e graads) collega’s. Ook weer de voordelen van het gebruik van animaties. Niet al te formeel dat is te ingewikkeld – limiet moet er wel in, maar dan aan het eind van de rit. Natuurkunde als toepassing, dus in contexten. In grote lijnen dezelfde reacties als bij Docent 4. ELAN 2 vraagt hoe dat dan zit met delen door 0? Blijft een truc, want je mag alleen delen door alles wat ongelijk aan 0 is. ∆x wordt klein. Docent 5 hamert vooral op het niet formeel gebruiken van de limiet. Pas als je er niet onderuit komt, met de limiet aankomen.

16.00-17.15 uur: Terugblik op deze ervaringen. Docent 3 merkt op dat het toch uiteindelijk allemaal draait om het concept ‘limiet’. Later komt de limiet terug bij e-machten, asymptotisch gedrag etc. Dan is een nauwkeurige notatie noodzakelijk. Vanzelf komt het gesprek op wel - of geen ICT-gebruik, en welk soort dan. Sommigen zweren bij een digibord, anderen zijn niet te overtuigen. Docent 2 gebruikt zelfs 2 borden, het direct kunnen inzetten van animaties blijft toch heel handig, zoals nu. Dit is beter dan een beamer, omdat daar nauwelijks sprake is van beweging (verandering). In de praktijk komt het helaas nogal eens voor dat de techniek het laat afweten en dan is de les zomaar voorbij… Toch komt visualisering met animaties beter tot zijn recht. Overigens is dit weer iets anders dan het gebruik van een ELO, dat gaat nog veel verder – bovendien is het de vraag of dat wel zoveel voordelen heeft. Het gebruik van animaties is natuurlijk ingebed in het geheel van de les. Dat betekent, eerst met een verhaal beginnen, de lln meenemen dat de stukjes wel erg klein worden, nauwelijks meer op het bord te tekenen. Daarom is het handig dat er animaties zijn – dan kan zo’n klein stukje uitvergroot worden: via helling kom je dan bij raaklijn en uiteindelijk bij een punt.

Terugkomend op de lesplannen (in bezit). Docent 1 en Docent 2: is de exercitie met y=x2 in 15 min. te doen? Niet alle lln snappen het direct. Misschien vooral beginnen bij iets wat alle lln kunnen. Een ander idee is om de grafiek vergroot uit te delen. Of beginnen met een opgave? De spanningsboog bij lln is kort. Het stuk daarna is met de GRM is ook teveel voor zo weinig tijd. Weglaten? Nadeel, dan hebben de lln geen ervaringen opgedaan met het werken met de GRM. Misschien extra lesmateriaal. Het punt is dat het boek een andere visie erop nahoudt. Misschien toch een idee om het GRM-deel weg te laten.

Docent 4 en Docent 1: de lln-activiteiten missen nog. De applets worden in een groter verhaal ingebed. In dit geval wordt het begrip raaklijn als bekend verondersteld, het gaat om het ontstaan van formaliseren nu. Docent 5 blijft het een moeilijke les vinden en vraagt zich af waarom er gekozen is voor een dalende functie, dan zit je steeds met negatieve waarden. Inderdaad lijkt het voorbeeld van Docent 1 en Docent 2 handiger gekozen. 3e deel misschien aan te raden om met getallenvoorbeelden te komen. Docent 3: het verhaal blijft zich concentreren rondom richtingscoëfficiënt 6, vast punt P? Misschien niet zo handig.

17.15- 17.45 uur:ELAN 1maakt de slag naar het onderzoeksdesign. Er moeten nu observatielijsten worden gemaakt om het denken van lln in kaart te brengen. Dus niet wat maar hoe leren lln. Meestal weet je als docent wel zo’n beetje wie nog meegaat en wie is afgehaakt, dat is toch een kwestie van ervaring, hoewel?? Als docent schat je in in hoeverre het allemaal nog wel te doen is – dat is een kwestie van ervaring. Maar: weet je nu hoe ze denken? Daar kom je alleen maar achter in laboratoriumsituaties, hard-op-denk-protocollen. In de klas zou je kunnen vragen: vertel eens wat je begrijpt, of laat zien hoe je dat moet doen…

De observatielijst heeft de vorm van een matrix:

-

de rijen geven de 3 werelden van Tall aan: embodied – symbolic - formal

-

de kolommen geven aan:

de mondelinge uitingen van lln - actie van docent daarop - reactie van lln

-

De kolom ‘uitingen van lln’ is onderverdeeld in:

o

begrip (relationaal of instrumenteel, zie artikel Richard Skemp)

o

stapsgewijs (wat moet ik NU doen?)

o

oplossingsstrategie loopt vast

-

De kolom ‘actie van de docent’ is onderverdeeld in:

o

Uitleggen/interpreteren

o

Voorbeeldgedrag

o

Identificeren van het probleem

-

De kolom ‘reactie van lln’ is niet onderverdeeld.

17.45-18.00 uur

OPM: Wat betreft de organisatie gaat de tijd wel dringen: volgende keer 2-11 dan moet de observatielijst klaar zijn! Dat wordt dus hard werken met de herfstvakantie daar tussenin.

ELAN-conferentie 28-01-2010

Het is goed om samen op die dag een workshop te verzorgen over de activiteiten van de CoL, een onderzoeksnetwerk van wiskundedocenten en UT-medewerkers.

Nog idealer is als de collega’s ook komen alsmede de locatiedirecteur: dan kan die meteen zien hoe een en ander concreet verloopt/is gelopen.

ELAN 1 (dd 24-10-2009)