Bijeenkomsten werkgroep CoL Wiskunde 2009 - 2010

CoL Wiskunde – lesson study for Pedagogical Content Knowledge

De volgende CoL bijeenkomsten zijn telkens van 15.00 – 18.00 uur bij de Universiteit Twente in de Cubicus zaal C 232a gepland.

Onderwerp is het voorbereiden, het uitvoeren en evalueren van het begrip ‘afgeleide’(pilot).

Maandag 31 augustus 2009

Individuele presentaties van de uitgereikte artikelen

Maandag 21 september 2009

Opzet 2 (twee- en drietal) ontwerpen een introductie

- abstractie based

- uitgewerkte voorbeelden based

Maandag 12 oktober 2009

Definitief ontwerp van de lessen, na inmenging van collega’s op school

Maandag 2 november 2009

Opstellen en observatie- en evaluatielijsten

Maandag 23 november 2009

Dataverzameling aan de hand van een lesson study (collega’s observeren, evaluatie op de school)

Maandag 14 december 2009

Dataverwerking en –analyse (labeling model van Clarke)Posttest

Maandag 4 januari 2010

Evaluatie pilotfase

Maandag 18 januari 2010

Voorbereiding Twents Meesterschap, onderzoeksles

Maandag 8 februari 2010

Voorbereiding observatie- en evaluatielijst

Week van 1 maart 2010

Lesson study uitvoering

Maandag 22 maart 2010

Evaluatie onderzoeksles

Maandag 19 of 26 april 2010

Verwerking en analyse onderzoek

Maandag 10 mei 2010

Voorbereiding papers ORD

Maandag 7 juni 2010

Afronding, afspraken vervolg

Donderdag 24 juni 2010

Symposium ORD