Projectorganisatie CoL Wiskunde

De projectorganisatie CoL bestaat uit zes personen;

Nellie Verhoef

Eindverantwoordelijk

Email: n.c.verhoef@utwente.nl

Gerard Jeurnink

Medeverantwoordelijk voor wiskundige vakinhoud

Email: g.a.m.jeurnink@utwente.nl

Marion Meenink

Medeverantwoordelijk voor de uitvoering, controle en communicatie

Email: m.meenink@utwente.nl

Daan van Smaalen

Email: d.vansmaalen@utwente.nl