inschrijving 2011/2012

De student moet op 30 september 2011 de inschrijving afgerond hebben en de betaling moet ook binnen zijn.

Dit is een hele harde deadline! Voor de master is het anders 1 februari 2012 terugkomen.

Dit betekent niet dat als een student zich aanmeld op 30 september dat alles nog goed komt!

CSA moet op 30 september het volgende hebben:

·

Een ondertekende machtiging (voor de betaling)

·

een inschrijfformulier (aanmelden via SL gaat niet meer),

·

diploma/cijferlijst, legitimatie en voor de master een toelatingsbewijs.