Uitschrijven

Wat betreft uitschrijven .. de UT heeft de regels m.b.t. uitschrijven aangescherpt. Zie ook http://www.utwente.nl/so/studentservices/uitschrijven/. Hieronder even in kort de regels:

UITSCHRIJVEN

a)

Om je uit te schrijven moet je altijd een uitschrijfverzoek doen in Studielink.

b)

Je kunt je altijd (zonder reden) uitschrijven door een uitschrijfverzoek te doen in Studielink.

c)

Je wordt dan uitgeschreven per 1ste van de maand volgend op je uitschrijfverzoek. Ook als je afstudeert gedurende het jaar en je meteen na het afstuderen wilt uitschrijven geldt de datum van je uitschrijfverzoek in Studielink. Bijvoorbeeld, je studeert af op 25 oktober en doet op 5 november een uitschrijfverzoek in Studielink, dan word je per 1 december uitgeschreven! Wil je per 1 november uitgeschreven worden, dan moet je je uitschrijfverzoek in oktober doen in Studielink.

d)

Je kunt nooit met terugwerkende kracht worden uitgeschreven, behalve bij ziekte (met doktersverklaring).

e)

In de maanden juli en augustus word je niet uitgeschreven. Uitschrijfverzoeken in Studielink voor deze maanden worden door CSA niet gehonoreerd. Per 1 september van het volgende studiejaar ben je, als je geen verzoek tot herinschrijving doet, beëindigd je inschrijving van rechtswege.

Collegegeld restitutie bij uitschrijven:

f)

Als je je gedurende het jaar uitschrijft dan moet je bij het uitschrijfverzoek in Studielink verzoek op restitutie’ altijd op ja zetten, tenzij je je studie wilt ‘staken’. Vervolgens word je betaling in termijnen stop gezet of als je het gehele collegegeldbedrag van te voren overgemaakt hebt, wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald door de Universiteit Twente.

g)

Restitutie van collegegeld vindt plaats in twaalfden. Bijvoorbeeld, je wilt je uitschrijven per 1 mei, dan kun je restitutie krijgen over de maanden mei, juni, juli en augustus.

h)

Zoals je bij punt e) kunt lezen word je voor de maanden juli en augustus niet uitgeschreven. Je heb voor deze maanden ook geen recht op terugbetaling van het voor die maanden betaalde collegegeld en je termijnbetaling wordt ook niet stopgezet.

Als je uitgeschreven bent ontvang je een verklaring van CSA dat alle studieactiviteiten zijn gestaakt. Deze verklaring kun je nodig hebben voor het aanvragen van een uitkering.